สยุมพร

สยุมพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู คศ.3
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
Usernamekroojum
สมาชิกเลขที่45183
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ ครูสยุมพร ศรีมุงคุณ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ภาษาไทย

 

 

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

 กำลังศึกษา ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

 

 

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

 

 

โทร ๐ - ๔๔๘๕ - ๑๓๑๕

 

 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

 

 

 

ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

รับผิดชอบสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๓ 

 

 

 

ความสามารถพิเศษ

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการจัดทำเว็บไซต์

http://www.krujum.cpm3.net/