นางสาวพิไล อุปัญ

ไม่เรียนก้ไม่รู้

"อายครูไม่รู้วิชา" คำนี้ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่นักศึกษาทั้ง ป.โท- เอก สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์เริ่มเรียนเป็นวันแรกโดยที่เริ่มจากการเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาแรกโดยอาจารย์ผู้สอนมาจากประเทศออสเตเรีย อาจารย์พูดและฟังภาษาไทยไม่ได้เลยวันนี้ที่เรียนกับอาจารย์พออาจารย์พูดมาก็แปลได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เรียนกับอาจารย์แล้วสนุกมาก ส่วนวันนี้อาจารย์ท่านก็สอนถึงเรื่องการจัดการความรู้และกล่าวถึงว่าในปัจจุบันความรู้ยังอยู่กระจัดกระจายกันอยู่แล้วพวกเราจะทำอย่างไรให้ความรู้เหล่านั้นมีความสัมพันธ์เกื้อกูลกันเพื่อที่จะได้มีชุดความรู้ใหม่เกิดขึ้นและนำไปใช้ได้กับทุกสาขาวิชาการทำงานหรือการเรียนรู้ได้ และอาจารย์ยังยกตัวอย่างกับการทำงานหรือตัวบุคคลเหมือนกับร่างกายของคนเราต้องมีอวัยวะที่ทำงานสัมพันธ์กันแต่ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปประสิทธิภาพการทำงานก็จะน้อยลงด้วย และสอนให้พวกเรารู้จักการทำงานเป็นทีมเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่อาจารย์บอกว่าให้นักศึกษาพูดแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นห้ามพูดภาษาไทยตอนปรึกษากันเมื่ออยูในห้องแต่อาจารย์ไม่ได้ห้ามนักศึกษาว่าห้ามพูดภาษาอีสานซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก็มีทางหลีกเลี่ยงข้อห้ามอาจรย์ได้อย่างสบาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (0)