คอมพิวเตอร์คือหัวใจของศูนย์สื่อการสอน

ศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในห้องสมุดเพื่อทำให้ขั้นตอนที่เคยยุ่งยากและการบริการค้นข้อมูลก็จะดีเยี่ยมด้วยศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เต็มรูปแบบ

                   การเปลี่ยนแปลงของศูนย์สื่อการสอน  คือ  การเข้ามาของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Resources Center)  นำมาใช้ในหน่วยงานการศึกษา  ที่เห็นมากในระยะนี้คือศูนย์ข้อมูลในห้องสมุดของโรงเรียน  เป็นแหล่งเก็บข้อมูล  แหล่งบริการการเรียนรู้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษา 

                  ศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในห้องสมุดเพื่อทำให้ขั้นตอนที่เคยยุ่งยากและการบริการค้นข้อมูลก็จะดีเยี่ยมด้วยศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เต็มรูปแบบ  ไม่ต่างอะไรกับโสตทัศนูปกรณ์หรือแผนกไมโครฟีล์มที่เป็นมุมหนึ่งของห้องสมุด

                 ศูนย์สื่อการสอนพัฒนามาใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์สื่อการสอนต่างสถาบันและระหว่างสื่อการสอนกับบ้านของผู้ใช้  โดยมี ซีดี-รอม เป็นฐานข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการศูนย์สื่อการสอน  ต้องเข้ามาใช้เพื่อการสืบค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลาจะกลายเป็นหัวใจสำคัญของศูนย์สื่อในอนาคต  เพียงแต่ว่า  ผู้ใช้ต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไร  ใช้อย่างไร  ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของศูนย์สื่อการสอนและนักเทคโนโลยีการศึกษาที่จะเข้ามามีบทบาทในการออกแบบ  และวางระบบการใช้ให้สัมพันธ์กับการเรียนการสอน  (Craver,1995)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูอ้อยกับคอมพิวเตอร์ความเห็น (1)

dear
IP: xxx.174.138.250
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีสาระผมชอบ