ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กศน.ระนองขอนำเสนอพืชสมุนไพรพื้นบ้าน คือข่าเหลือง ซึ่งปัจจุบัน เกษตรกรตำบลบ้านา ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปเอร์ จังหวัดระนอง หันมาปลูกข่าเหลืองกันอย่างกว้างขวางเกือบเต็มพื้นที่ทั้งสองตำบลแล้ว บางรายถึงขนาดยอมปรับเปลี่ยนจากสวนกาแฟมาปลูกข่าเหลือง เพราะเหตุที่ว่าขณะนี้ ข่าเหลืองกำลังเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจามีรสชาดดีไม่เผ็ดร้อน กลิ่นหอม ไม่มีเสี้ยน เนื้ออ่อนนุ่ม หัวใหญ่ และที่สำคัญ คือราคาซื้อขายกันจากสวน ณ ขณะนี้ ถ้าเป็นข่าพันธุ์ ตกกิโลกรัมละ 20-25 บาทเลยทีเดียว หากเป็นข่าอ่อนบริโภคราคาขาย ณ สวนข่า ตกกิโลกรัมละ 18-20 บาท พอถึงพ่อค้าในตลาดราคาพุ่งขึ้นไปถึง 25-30 บาท เป็นไงครับ นี่ถ้าเรามีพื้นที่ว่างเปล่าสัก 5 ไร่ 10 ไร่ ลองปลูกดูก็ได้ ใช้เวลา 6-8 เดือนก็ขุดขายได้แล้ว 1 ไร่จะปลูกข่าได้ถึง 3,000 - 4,000 กอ เมื่อใช้เวลารดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย 6-8 เดือน ขุดขายจะได้น้ำหนัก กอ ละ 2-3 กก. ท่านลองคำณวนดูเอาก็แล้วกันว่า พอจะทำรายได้สมชื่อ "ข่าเหลืองเงินล้านหรือไม่"ด้วยความปรารถนาดีจาก กศน.ระนอง ขอบคุณครับ