ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน

รวมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

             กว่า 7 ปีที่การปฏิรูปการศึกษาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน หัวใจสำคัญอยู่ที่ "การปฏิรูปการเรียนรู้"
              - จากหลักสูตรกระทรวงกำหนด  สู่ หลักสูตรสถานศึกษา
              - จากการเรียนในระบบ               สู่ การเรียนรู้ที่หลากหลาย
              - จากครูเป็นผู้บอก/สอน             สู่ การเรียนรู้ร่วมกัน
              - จาก........................                  สู่.........................ฯลฯ

             ก้าวย่างของการปฏิรูปการเรียนรู้ จากวันนั้นถึงวันนี้มีทีท่าว่ายังก้าวไปไม่ไกลเท่าที่คิด/ คาดหวัง อาจเป็นเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างบ้างก็โทษระบบการบริหารงานระดับสูง แต่ท้ายที่สุดก็มาหยุดอยู่ที่การมองดูที่ "ตัวครูเอง"

             ครู คือ หมากที่ถูกวางให้เดิน / ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้
ที่แล้วมาจะเป็นอย่างไร ไม่ถือสาหาความ แต่วันนี้และวันหน้าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา/ ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูทุกคนจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปให้บรรลุผลสำเร็จ

            โดยปกติครูของเราก็ได้ทุ่มเทอุทิศกายใจให้กับการศึกษามามากพอแล้ว มาถึงวันนี้ขอท้าทายพลังความรู้ ความสามารถของท่านทั้งหลายให้ช่วยกันแสดงพลังสร้างสรรค์มาช่วยกัน "ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน"
             - จากการบอกกล่าว                  สู่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
             - จากการเรียนในห้องสี่เหลี่ยม สู่ การเรียนในแหล่งเรียนรู้
             - จาก.................                       สู่........................ฯลฯ

            หวังว่าพลังขับเคลื่อนของเพื่อนครูทุกคนทั้งแผ่นดิน จะบรรลุผลสำเร็จได้ไม่ยาก แม้บางครั้งอาจจะพบอุปสรรคขวากหนามบ้างก็ตาม เราทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กันและกัน เพื่อผลักดันการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จให้จงได้ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 

        ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
         ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๙

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (1)

นายเฉลิมชัย รัตนบุรี
IP: xxx.172.176.2
เขียนเมื่อ 

ผมมีประสบการณ์จากการเป็นครูจ้าง5ปี  ทุกวันนี้ครูขาดความมั้นคงในหน้าที่  การงานที่ทำอยู่  เนื่องจากแต่ละสถานศึกษามีการต่อสัญญาจ้างปีละ1ครั้ง

 "ครูทุกคนมีจรรยาบรรครู"   และรักในหน้าที่การทำงาน  ครูจ้างทุกคนควรมีสัญญาจ้างไปจนถึงอายุการเกษียนโดยมีการประเมิลการทำงานปีละ1ครัง  อนาคตของครูจ้างจะได้เป็นครูอาชีพซักที่