นักศึกษาฝึกงาน เรียนรู้เพื่อชีวิตจริง

ตลอดระยะเวลาการฝึกงานกับอิสรชน คุณ จะเปรียบเสมือน เจ้าหน้าที่ตัวจริงคนหนึ่งในการทำงาน ตัดสินใจ และ ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กันกับเรา ขอเพียงคุณมีความตั้งใจจริง และกล้าพอที่จะพิสูจน์ตัวเอง ว่าคุณคือ คนรุ่นใหม่ และมีความคิดใหม่ ๆ เพื่อสังคม เราจะได้พบกัน เพื่อเรียนรู้สังคมร่วมกันในมุมมองที่แปลกและแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยเห็นและสัมผัสมา...
คุณเคยสงสัยมั้ยว่าทำไมนักศ ึกษาหลาย ๆ สาขาวิชาต้องออกฝึกงานภาคสนาม ????

คุณเคยคิดมั้ยว่า การฝึกงานภาคสนามน่าจะทำอะไ รดีดี ได้มากกว่า ทำงานสำนักงานและงานตามคำสั่งของ พี่ ๆ ที่ทำงานที่คุณไปฝึกงาน ????

คุณเคยคิดมั้ยว่า คุณสามารถฝึกงานไปด้วย ทำสิ่งดีดี เพื่อสังคมไปพร้อม ๆ กันได้ด้วย ????

วันนี้ โอกาสดีดี นั้นมาถึงคุณแล้ว .......

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นองค์กรอาสาสมัครภาคเอกชน ที่ทำงานด้านคนด้อยโอกาส ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองที่มีความเจริญที่สุดของประเทศ แต่ ก็มากไปด้วยปัญหานานับประการ.... คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่คุณเรียนมา ในสาขาต่าง ๆ มาทำงานเพื่อสังคมได้ เพียงคุณเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้ตัวคุณเอง ไม่ติดอยู่กับกรอบเดิม ๆ ของการฝึกงานภาคสนาม .......

ไม่ว่าคุณจะเรียนในสาขาวิชาใด คุณสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่คุณเรียนรู้มา นำมาใช้และทดลองฝึกปฏิบัติงาน ทำงานเพื่อสังคมร่วมกับเราได้ ตาม เงื่อนไขของสถาบันที่คุณสังกัด และ เงื่อนไขที่ อิสรชน มี หากคุณพิจารณาแล้ว รับได้ เรา ก็ ยินดี จะ ร่วมกัน ฝึกฝน ทักษะการทำงานร่วมกับคุณผ่านการทำงานเพื่อสังคม

คุณพร้อมมั้ยที่จะเหน็ดเหนื่อย คุณพร้อมมั้ยที่จะฝึกงานลำบากกว่าคนอื่น ๆ คุณพร้อมมั้ยที่จะต้องออกต่างจังหวัด อย่ากระทันหันตลอดเวลา

คุณพร้อมที่จะเข้าไปพบปะกับ เด็กในสถานพินิจ เด็กเร่ร่อน หรือ หญิงขายบริการข้างถนนชุมชนแออัดในเมืองหลวงมั้ยคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ความต่างและความเหลื่อมล้ำในสังคมมั้ย

ถ้าคุณพร้อม เรา ก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณ

ในการเรียนรู้สังคมผ่านการฝึกงานร่วมกับเรา

ตลอดระยะเวลาการฝึกงานกับอิสรชน คุณ จะเปรียบเสมือน เจ้าหน้าที่ตัวจริงคนหนึ่งในการทำงาน ตัดสินใจ และ ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กันกับเรา ขอเพียงคุณมีความตั้งใจจริง และกล้าพอที่จะพิสูจน์ตัวเอง ว่าคุณคือ คนรุ่นใหม่ และมีความคิดใหม่ ๆ เพื่อสังคม เราจะได้พบกัน เพื่อเรียนรู้สังคมร่วมกันในมุมมองที่แปลกและแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยเห็นและสัมผัสมา...

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานที่จะมาฝึกกับอิสรชน

1.ต้องฝึกงานอย่างน้อย1- 2 เดือนขึ้นไป


2.ไม่จำกัดเพศ

3.รักการเรียนรู้ ไม่เกี่ยงงานหนัก


4.คุณสมบัติพิเศษ อึด แกร่ง อดทน และสามารถเดินทางมาฝึกงานด้วยตนเอง

การนัดสัมภาษณ์และชี้แจงรายละเอียด
- กรุณานำจดหมายแนะนำตัวถึงความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ พร้อมด้วยประวัติการศึกษามาด้วย
- เราเปิดสัมภาษณ์ และคุยกันทุกวันอังคารและศุกร์เวลาบ่ายสามโมง ถึง ที่สำนักงานเคลื่อนที่ ริมคลองหลอด

ติดต่อมาหาเรา

สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)
50/357 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
email : [email protected]
โทรศัพท์/โทรสาร 02 914 5146 โทรศัพท์ประสานงาน 086-687-0902

เพียงคุณกล้าคิดที่จะเปลี่ยน เราก็แอบชื่นชม และนิยมคุณอยู่ในใจ

คุณจะได้อะไรบ้างหากมาฝึกงานกับ อิสรชน อย่าถามคำถามนี้ แต่ ให้ถามว่า คุณจะทิ้งอะไรใหม่ ๆ ไว้ให้เราเรียนรู้บ้างจะดีกว่า

• นำทฤษฎีที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบในภาคปฏิบัติได้จริง
• เมื่อกลับไปจะเติบโตในความคิด ได้ยกระดับจิตใจเป็นจิตอาสาสมัคร เสียสละ อดทน มองปัญหาสังคมได้

• ได้เป็นจุดฝังลึกเพื่อก้าวต่อไปในอาชีพอย่างคนมีคุณภาพของสังคม
• ได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกงานและมีีโอกาสบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเปิดรับในอนาคต
• พร้อมที่จะเติบโตเป็นคนหนุ่มสาวที่ใช้พลังและนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตและเป็นกลไกในการสร้างสังคมตามแนว สันติประชาธรรม ได้

หากคุณ เรียนในสาขา ...

- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- พัฒนาชุมชน

- พัฒนาสังคม

- กฎหมาย


หรือสาขาอื่น ๆ ที่คุณคิดว่า คุณ อยากจะเปลี่ยนมุมมองตัวเอง

ติดต่อมาหาเรา ......

แล้วคุณจะพบว่า

การฝึกงานให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

เรียนรู้ ในพื้นที่ข้างถนน ที่สาธารณะในเขตเมือง และชุมชนเมือง ที่ มีความหลากหลายทางสังคมและความเชื่อ ที่คุณเอง อาจจะมองข้ามผ่าน เส้นทาง หรือสถานที่ ที่คุณคุ้นชินอยู่ทุกวัน แต่คุณเองอาจจะไม่รู้ว่า มีอะไรซ่อนอยู่หลังฉากในเมืองใหญ่แห่งนี้ มาเรียนรู้ ในการฝึกงานภาคสนามกับเรา ชาวอิสรชน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)