คำกลอนสอนลูกศิษย์

   

 

 อันเด็กดี  มีวิชา  หาความรู้

               เชื่อฟังครู  พ่อแม่  ไม่แปรผัน

               มีศีลธรรม  งามเด่น  เป็นสำคัญ

               อีกขยัน  ประกอบกิจ  คิดสร้างตน

 

                   ไม่คบเพื่อน  อันธพาล  สันดานชั่ว

              ไม่เมามัว  เหลวไหล  ใช้เหตุผล

              อบายมุข  ชั่วช้า  พาอับจน

              หมั่นฝึกฝน  ตั้งแค่เล็ก  เป็นเด็กดี

 

                   ไม่ดื่มเหล้า  เมายา  สารพัด

               ไม่ริหัด  เที่ยวเตร่  เถลไถล

               ไม่ริเล่น  การพนัน  ตัวจัญไร

               ไม่เข้าใกล้  ความชั่วช้า  ตัวกาลี

 

                     จงทำดี  มีศีลธรรม  ถือความสัตย์

               จงประหยัด  จับจ่ายทรัพย์  นับถ้วนถี่

               จงเชื่อฟัง  พ่อแม่  แต่โดยดี

               จงมากมี  กตัญญู  รู้คุณคน