ติดตามโครงการชุมชนพอเพียงอำเภอฉวาง


ชุมชนพอเพียงที่ฉวางสำเร็จร้อยละ 90

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (โครงการชุมชนพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) หรือ โครงการชุมชนพอเพียง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในท้องที่อำเภอฉวาง

เวลา 09.30 น. นายสกล  จันทรักษ์ นายอำเภอฉวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม บรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งอำเภอ นายสกล เผยว่า “ในเขตท้องที่อำเภอฉวางได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน  22 หมู่บ้าน 25 โครงการ เป็นเงิน 5,770,000 บาท นอกจากนั้นยังพบว่า คณะกรรมการบริหารโครงการ สามารถดำเนินงานตามโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการส่วนใหญ่ให้ความสนใจอุทิศเวลาให้กับส่วนรวม และจิตสาธารณสูง ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีศักยภาพในการดำเนินงาน สามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์และแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน สามารถสร้างรายได้ และอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตร  รวมทั้งสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม”

นอกจากนั้น นายสกล ยังกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคของโครงการดังกล่าวพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะว่า “ความไม่แน่นอนและชัดเจนของนโยบาย ทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน การชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน รวมทั้งคณะกรรมการไม่มีความเข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ สามารถดำเนินงานตามโครงการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ไม่สามารถดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด และในส่วนของอำเภองบประมาณในการบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลน้อย และคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลระดับอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้ง ก็มีงานประจำ ไม่สามารถอุทิศเวลาให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับข้อเสนอแนะ คือ การจัดสรรงบประมาณไม่ควรกำหนดตามขนาดของหมู่บ้าน หรือจำนวนประชากร ให้หมู่บ้านเสนอโครงการได้อย่างอิสระ ตามความต้องการที่แท้จริง และที่ระบุไว้ในแผนแม่บทชุมชนแล้ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงการ ควรให้อำนาจนายอำเภอในการพิจารณาอนุมัติ  เพื่อลดความยุ่งยากขั้นตอนในการทำงาน และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ให้ออกระเบียบว่าเมื่อธนาคารได้ได้โอนงบประมาณยังหมู่บ้านแล้วต้องแจ้งให้นายอำเภอทราบ และเมื่อมีการชี้แจงโครงการควรให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ชี้แจงเอง”

          หลังจากนั้นคณะกรรมการติดตามฯ ได้ลงสุ่มตรวจโครงการในพื้นที่หมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการต่อยอดและขยายโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน  บ้านทานพอหมู่ที่ 3 ตำบลไม้เรียง และโครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำในลำห้วยปริก 1 จัด และโครงการซ่อมฝายกักเก็บน้ำในลำห้วยปริก จุดที่ 1,2และ3 บ้านพรุขี้เกลา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก

หมายเลขบันทึก: 333941เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2010 23:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 11:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี