ตัวอย่าง  ข้อสอบ  O-NET วิชาภาษาไทย ม.3

ddress style="padding-left: 30px;">1.  ข้อใดเป็นประโยคกำกวม ddress style="padding-left: 30px;">     1.  เธอนั่งอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน         2.  กลิ่นน้ำหอมอบอวลทั้งห้องประชุม ddress style="padding-left: 30px;">     3.  อาหารจานนี้แม่บอกให้น้องกินเอง     4.  เมื่อคืนฝนตกหนักมากกว่าวันก่อน ddress style="padding-left: 30px;"> 2. ข้อใดเป็นได้ทั้งวลีและประโยค  ddress style="padding-left: 30px;">      1.  เด็กส่งของ                                 2.  ผู้จัดการมรดก ddress style="padding-left: 30px;">     3.  นักเรียนมาสาย                            4.  สถานีสูบน้ำพระโขนง ddress style="padding-left: 30px;">3.  วิธีผันอักษรต่ำและอักษรสูงให้ได้ครบ  5  เสียง  ทำอย่างไร ddress style="padding-left: 30px;">     1.  ใช้  อ  นำ                                  ddress style="padding-left: 30px;">     2.  ให้  ห  นำ ddress style="padding-left: 30px;">      3.  ใช้อักษรสูงหรือกลางเป็นตัวนำร่วมในการผัน ddress style="padding-left: 30px;">      4.  ใช้อักษรต่ำคู่ที่มีเสียงคู่กับอักษรสูง  และอักษรสูงมาผันคู่กัน

 

เฉลย  1.  3        2. 1       3. 4