ตัวอย่าง  ข้อสอบ  O-NET วิชาภาษาไทย ม.3

1.  ข้อใดเป็นประโยคกำกวม
     1.  เธอนั่งอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน         2.  กลิ่นน้ำหอมอบอวลทั้งห้องประชุม
     3.  อาหารจานนี้แม่บอกให้น้องกินเอง     4.  เมื่อคืนฝนตกหนักมากกว่าวันก่อน
 2. ข้อใดเป็นได้ทั้งวลีและประโยค 
     1.  เด็กส่งของ                                 2.  ผู้จัดการมรดก
     3.  นักเรียนมาสาย                            4.  สถานีสูบน้ำพระโขนง
3.  วิธีผันอักษรต่ำและอักษรสูงให้ได้ครบ  5  เสียง  ทำอย่างไร
     1.  ใช้  อ  นำ                                 
     2.  ให้  ห  นำ
     3.  ใช้อักษรสูงหรือกลางเป็นตัวนำร่วมในการผัน
     4.  ใช้อักษรต่ำคู่ที่มีเสียงคู่กับอักษรสูง  และอักษรสูงมาผันคู่กัน

 

เฉลย  1.  3        2. 1       3. 4