ครูต๋อม วรวรรณ

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านหนองแวง
Usernameworrawan12
สมาชิกเลขที่94014
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

    ประวัติย่อ โดยครูต๋อม

        & จบประถม ที่ ร.ร.บ้านเดื่อดอนกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

        & เรียนชั้น ม.1-6 ที่ โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

        & จบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย ที่วิทยาลัยรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

        & บรรจุ 18 พฤษภาคม 2536 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล อ.ขุนหาญ จ.ศีรษะเกษ

        & ปัจจุบัน  สอนที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

           ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 และ ม.3