รับนักศึกษาเพิ่มเติมกรณีพิเศษ

  Contact

  รับในกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2549  

สืบเนื่องจากระบบการรับนักศึกษาใหม่ของประเทศ ในตอนนี้ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในจำนวนการรับนักศึกษาในหลายๆ มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยี มข. ได้ประสบปัญหานี้เช่นกัน ผมเลยขออนุญาตอาศัยช่องทางของบล๊อคเป็นจุดประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม โดยคณะเปิดรับในลักษณะกรณีพิเศษ ดังข้อมูลดังต่อไปนี้

1. จำนวนรับ   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 15 คน

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 คน

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 10 คน

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 6 คน

2. ใช้คะแนน O-net (วิชา 01  02  03  04  05) A-net (วิชา 13  14  15) ประกอบการสัมภาษณ์  เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

3. รับสมัคร 2-5 มิ.ย. 49 ประกาศรายชื่อ 6 มิ.ย. สัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 49

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเข้าศึกษาแล้วโดยวิธีต่างๆ

สนใจรายละเอียด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.kku.ac.th และ

http://technology.kku.ac.th

จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับ......

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In คณะเทคโนโลยี มข. สู่ชุมชน

Post ID: 33074, Created: , Updated, 2012-04-01 20:33:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เทคโนโลยี#การบริการ

Recent Posts 

Comments (0)