เมือวานผมได้ไปร่วมสัมมนาพิเศษที่จัดโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านการศึกษา สิ่งที่ผมคิดได้ คือ การดำเนินการของบริษัท ด้านการศึกษา เช่น การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาใช้ซอฟท์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ และทำโครงการวิชาการด้านไอที ต่างๆ  นอกจากจะเป็นความปราถนาดีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านไอทีแก่วงการศึกษาไทยแล้ว ผมว่า มันยังเป็นผลดีต่อไมโครซอฟท์เองด้วย อย่างน้อยคนที่ผ่านการกระบวนการเหล่านี้ไป ก็จะมีทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ ของไมโครซอฟท์ไปโดยอัตโนมัติ และก็จะต้องซื้อและใช้โปรแกรมนี้อยู่แล้วในอนาคต

ในทัศนะของผม ประการที่หนึ่ง ผมเห็นด้วยกับการสร้างให้คนไทยสำนึกและตระหนักในเรื่องของสิทธิทางปัญญา

ประการที่สอง ผมมองเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้น เพียงแต่ผมมองว่า การที่ไมโครซอฟท์จัดทำชุดการเรียนไว้เรียบร้อยแล้วนั้น อาจจะไม่เป็นการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเท่าไรนัก เพราะสื่อการสอนทั้งหมดทำให้ใช้เรียบร้อยแล้ว ประการต่อมา บรรยายกาศในการเรียนคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ดีนัก เพราะต้องเรียนในรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งหลักสูตร ซึ่งทำให้ขาดบรรยากาศของการช่วยเหลือ บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไป

นอกจากนี้มันคงต้องใช้เวลาและงบประมาณอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อให้สถาบันการศึกษาทั้งหมดสามารถเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้รองรับกับนวัตกรรมใหม่ที่ไมโครซอฟท์ผลิตขึ้น เพื่อการเรียนการสอน และนอกจากนี้สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่จะช่วยสนับสนุนและปฏิบัติการในเรื่องเหล่านี้ด้วย