สิบแหลม ซาวแหลม บ่ เท่าแหลม ใบข้าว
สิบเหล้าซาวเหล้า บ่ เท่าเหล้าเดือนเขียง
สิบเสียง ซาวเสียง บ่ เท่าเสียง แมงว้าง
สิบจ้างซาวช้าง บ่เท่าช้างเอราวัณ

อายุ สิบ ปี๋ อาบน้ำบ่ หนาว
อายุ ซาวปี๋แอ่วสาว บ่ ก้าย
สามสิบปี บ่หน่ายสงสาร
สี่สิบปี ยะการเหมือนฟ้าฝ่า

อายุ ห้าสิบปี สาวด่า บ่เจ็บใจ
หกสิบปี ไอเหมือนฝ่านโขรก
เจ็ดสิบปี ปะโหกเต็มตัว
แปดสิบปี ไค่ หัวเหมือนไห้

อายุ เก้าสิบปี ไข้ก็ตาย บ่ ไข้ ก็ตาย
จะเอาอันใด ไป บ่ ได้สักอย่าง
บ่ สะ บ่ วาง บ่ หายหม่นเศร้า
คน บ่า เก่า เล่าไว้ มาเมิน

เลยหวัง