วันนี้มีศัพท์อีสานที่เป็นกริยวิเศษณ์อีกคำหนึ่ง คือ

        ก่งโก้ย   หมายถึง  อาการเดินหลังโกงเคลื่อนไปมาช้า ๆ  บางท้องถิ่นจะพูดว่า "ก่มโก้ย"

        คำศัพท์คำนี้มักนิยมพูดเป็นสร้อยคำของคำว่า ก่งโก๊ะ ที่ได้นำเสนอท่านไปแล้วเมื่อวานนี้ ยกตัวอย่างเช่น  "ตาคำเฒ่าแล่วแข้งขาก็บ่ดี ยามยางไปไสเบิ่งเป็นก่งโก๊ะก่งโก้ย" หมายความว่า คุณตาคำชราภาพมากแล้วแข้งขาก็ไม่ดี เวลาเดินไปไหนก็เดินอย่างช้า ๆ แถมยังดูเดินหลังโกงอีกด้วย