`เพ็ญนภา เรือนแก้ว

การ์ตูน

  จากสัปดาห์ท่ผ่านมาผู้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการ์ตูน และได้จัดทำการ์ตูนส่งมาให้อาจารย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางเพ็ญนภา เรือนแก้ว ( แม่สอด )ความเห็น (0)