ปิด เพื่อ เปิด เครือข่าย KKU_KM

 งานเลี้ยงย่อมต้องมีการกล่าวขอบคุณ ท่านรศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คุณเอื้อ มอดินแดงกล่าวขอบคุณ ทีมงาน คุณ(เอื้อ)อำนวย ที่มาช่วย

"เสริมแรง เติมพลัง" ให้พวกเราชาว "มอดินแดง"

 ปิดการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในห้อง แล้ว

"เปิด โลกทัศน์ใหม่ ในการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนา เริ่มจาก ตัวตนของแต่ละท่าน ครับ"

ภาพที่ ๑ PJ หรือ ท่านพี่ประจักษ์ ให้ข้อคิด ก่อนมอบของที่ระลึก

ภาพที่ ๒ ท่าน BeeMan ตัวจริง เสียงจริง ครับ

ภาพที่ ๓ Dr.Ka-Poom ไม่ใช่ "กะปอม" ครับ

ภาพที่ ๔ ใครเอ่ย

ภาพที่ ๕ หนุ่มเสียงใส ซ้อมรับ ปริญญาเอก ครับ

ภาพที่ ๖ BeeMan และ ท่านชายขอบ กำลังเช็ด Rating วันนี้ครับ

ภาพที่ ๗ ก่อนที่จะเลิกไป "เริ่ม อ่าน เริ่มให้ข้อคิดเห็น เริ่มเขียนประสบการณ์ ที่สั่งสม เพื่อถ่ายทอดเพื่อการพัฒนา"

JJ