แพนด้าน้อย หลินปิงที่น่ารัก

วรรณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภาวะวิกฤตของแพนด้า

ภาวะวิกฤตของ แพนด้า

แพนด้ายังคงอยู่ในสภาวะวิกฤต :

 • ปัจจุบันนี้มีประชากรแพนด้าเพียงประมาณ 1,000 ตัว
  อาศัยอยู่ในในป่าทางตะวันตกของประเทศจีน

 • การขาดแคลนที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อแพนด้า
  แพนด้า ถูกทำร้าย และบุกรุกที่อยู่อาศัย ซึ่งก็คือป่าไผ่  และไผ่ก็เป็นอาหาร
  ที่ดีที่สุดของแพนด้าด้วย

รัฐบาลจีนต้องเร่งปลูกป่าไผ่ซึ่งเป็นบ้านของแพนด้า และเพิ่มเงินทุน
สำหรับการสงวนพันธุ์แพนด้าไว้ให้พ้นจากจุดวิกฤตที่จะสูญพันธ์

 

ยอมเป็นโสดดีกว่า ถ้าไม่มีอิสระภาพ :

 • แพนด้าที่อยู่ในศูนย์เพาะเลี้ยง ไม่สนใจที่จะผสมพันธุ์ กับคู่ที่ถูกเลือกให้เลย
  และความพยายาม ที่จะเพาะพันธุ์แพนด้าในศูนย์เพาะเลี้ยงก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
  เพราะแพนด้าไม่สนใจที่จะแต่งงานกันเลย
 • แพนด้าที่เกิดในสถานที่เลี้ยง ไม่เคยถูกปล่อยให้กลับสู่ป่า และจะเพิ่มประชากรในธรรมชาติได้อย่างไร

ความจริงข้อสุดท้ายมีอยู่ว่า..ทุกวันนี้ ประชากรของแพนด้า ตาย มากกว่าเกิด

ขอบคุณ BBChttp://www.everykid.com/ZooNET/panda/index.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนครูวรรณา เปลี่ยนศักดิ์ความเห็น (0)