แหล่งเรียนรู้

วรรณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก มีมากมายหลายที่

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ก่อนที่จะมาเป็นพิพิธภัณฑ์นั้น บริเวณนี้คือ ส่วนหนึ่งของวังหน้า ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น
พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 4 ซึ่งจัดเก็บรักษาศิลปะโบราณวัตถุและเครื่องราชบรรณาการ

ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้จัดลักษณะพื้นที่การแสดงออกเป็น 3 หมวด คือ

1.หมวดประวัติศาสตร์ชาติไทย เริ่มตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
จัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน

2.หมวดประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย ซึ่งจัดแบ่งเป็น 2 ยุค
โดยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แสดงในพระที่นั่งศิวโมกข์พิมานด้านหลัง
ส่วนสมัยประวัติศาสตร์ จัดแสดงประติมากรรมสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ ที่อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ และประติมากรรม
สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 แสดงที่อาคารมหาสุรสีหนาถ

3.หมวดประณีตศิลป์และ ชาติพันธุ์วิทยา จัดแสดงเครื่องดนตรี เครื่องถม เครื่องถ้วย
เครื่องทอง ผ้าโบราณ หัวโขน หุ่นกระบอก ในบริเวณอาคารหมู่พระวิมาน

นอกจากศิลปะโบราณวัตถุแล้ว พระตำหนักและพระที่นั่งบางองค์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระตำหนักแดง ศาลาลงสรง ฯลฯ
นั้น ถือได้ว่า เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ที่มีความลงตัวอย่างโดดเด่นและงดงามอย่างยิ่ง

อัตราค่าเข้าชมสำหรับคนไทยคือ 20 บาท ปิดวันจันทร์และอังคาร


สวนสัตว์ดุสิต ตั้งอยู่ที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต กทม.
เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ในเวลา 08.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชม เด็กเล็ก 5 บาท นักเรียนนักศึกษา 10 บาท
และผู้ใหญ่ 30 บาท สำหรับการแสดงความสามารถของสัตว์ จะแสดงในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 น. 13.30 น. 14.30 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น.
อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ส่วนค่าเช่าจักรยานนาวา คันละ 40 บาท เสียค่ามัดจำ 20 บาท/ชม.
ค่านั่งรถพ่วงชมสวนสัตว์ 1 รอบ ผู้ใหญ่ 20 เด็ก 10 บาท สอบถามรายละเอียด โทร.0-2282-7111-3


เที่ยว สวนหลวง ร.9 บนเนื้อที่ร่วม 500 ไร่ ชื่นชมพันธุ์ไม้นานาชนิด
ซึ่งแบ่งเป็น 6 บริเวณ คือ...

บริเวณเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงพระราชกรณียกิจและเครื่องใช้ส่วนพระองค์
อาทิ เรือใบซูเปอร์มด แซกโซโฟน แผนที่เก่า เป็นต้น

สวนพฤกษศาสตร์ เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆของไทย
รวมทั้งไม้ที่หายากและสมุนไพรต่างๆ 

ตระพังแก้วเก็บน้ำ เป็นที่พักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเมืองชั้นใน
ใช้ประโยชน์เพื่อการกีฬา และการละเล่นทางน้ำ ตลอดจนอนุรักษ์สัตว์น้ำ

สวนรมณีย์ เป็นสวนเลียนแบบธรรมชาติ มีน้ำตก และลำธาร
รอบสวนเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ

สวนน้ำ รวบรวมพันธุ์ไม้น้ำสวยงามหลากชนิด ปลูกไว้ในลำธารและบริเวณริมสองฝั่ง

อาคารพันธุ์ไม้ทะเลทราย รวบรวมพันธุ์ไม้ทะเลทราย และไม้อวบน้ำ
ทั้งของไทย และต่างประเทศ

นอกจากนี้ภายในสวนหลวง ร.9 ยังได้มี สวนหย่อมซึ่งอยู่ตามมุมต่างๆ อาทิ
สวนเชิงผา สวนกำแพงหิน สวนเบญจพันธุ์ สวนบัวเบญจพันธุ์ มุมแมกโมเลีย
อาคารสายชล สนามเด็กเล่น เป็นต้น 

สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. 
ส่วนนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการที่เข้าชมเป็นคณะ 
ต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า จะไม่เสียค่าบริการ


พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
ตั้งอยู่ที่ กม.31 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ. นครปฐม
เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 09.00-17.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 8.30-18.00 น.

ค่าธรรมเนียมเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 10 บาท นักศึกษาในเครื่องแบบ 20 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-3433-2607, 0-3433-2061, 0-3433-2109


ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ อยุธยา

สำหรับทุกคนที่สนใจประวัติความเป็นมา และชีวิตความเป็นอยู่ของอยุธยาในสมัยก่อน
ที่นี่จัดแสดงให้เห็นอย่างสมจริง แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เพราะได้นำเอาวิชาการ
เทคโนโลยีของการจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่มาจัดแสดงในลักษณะนิทรรศการสมบูรณ์แบบ
โดยมุ่งสร้างชีวิต สังคม วัฒนธรรมในอดีตให้กลับขึ้นมาใหม่  ทำให้สามารถเข้าใจ และเข้า
ถึงวิถีชีวิตของบรรพชนอยุธยาได้ง่ายดาย

การแสดงแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ คือ..
1.  อยุธยาในฐานะราชธานี
2.  อยุธยาในฐานะเมืองท่า
3.  อยุธยาในฐานะรัฐศูนย์รวมอำนาจ
4.  ชีวิตชุมชนชาวบ้านไทย
5.  ความสัมพันธ์ของอยุธยากับนานาชาติ

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ตั้งอยู่ถนนโรจนะ ใกล้กับสถาบันราชภัฏอยุธยา

เปิดทุกวันเว้นวันจันทร์ - อังคาร
เวลา 9.00 - 16.30 น. 
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดถึง 17.00 น.


 พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร ที่เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งแรก
และแห่งเดียวในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์  
เป็นแหล่งที่สร้างความสนุกสนาน  พร้อมทั้งสาระความรู้
ที่ครอบคลุมเนื้อหาถึง 8 ภาคการเรียนรู้ คือ ...


วิทยาศาสตร์ ชีวิตของเรา วัฒนธรรมและสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีใกล้ตัว สันทนาการ กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก
และภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ได้เปิดให้เด็ก ๆ ได้เล่นสนุกสนานด้วยชุดนิทรรศการมากกว่า 123 ชุด เด็กจะได้เล่น
เรียนรู้ท่ามกลางการลงมือทำ อาทิ ชุดฟองยักษ์มหัศจรรย์ ชุดเจ้าโครงกระดูกทะเล้น
ชุดเอ็กซเรย์วิเศษ สถานีรถไฟ "พิพิธภัณฑ์เด็ก" ครัวของน้อง รถยนต์ผ่าขวาง 
เครื่องเล่นอีกมากมาย เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งนี้จะเปิดให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานพร้อมสาระกัน 
ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. 
วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา10.00-18.00 น. 
ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หลังสวนจตุจักรนี่เอง

สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จำกัด 
โทร. 911-4211 ต่อ 517,519,511 และ 512


อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ

ห่างจากอ.พระประแดง 17 ก.ม. หรืออีกทาง เลยจากอ.พระสมุทรเจดีย์ 7 ก.ม.
อุทยาณฯเปิดระหว่างเวลา 8.00 - 20.00 น. มีกิจกรรมน่าสนใจคือ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน มีนกน้อยใหญ่ให้นักดูนกได้ดู เช่น นกจับแมลงจุดดำ
นกขมิ้นน้อยธรรมดา นกกระเต็นอกขาว ตกตะขาบทุ่ง นกแขวก นกเต้าดิน นกกินเปรี้ยว 

เสร็จแล้วสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพเรือ ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สง่างามยิ่ง

โปรแกรมที่ไม่ควรพลาดคือการชมเรือหลวงแม่กลอง  ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเรือรบ
มีอายุการทำงานนานถึง 60 ปี เก่าแก่จัดเป็นอันดับ 2 ของโลก
นอกจากนี้มีพิพิธภัณฑ์ปืน และอาคารแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอุทยาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2425-8805


อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

เป็นอุทยานแมลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นแหล่งศึกษาครบวงจร เกี่ยวกับชีวิตของแมลง
พิพิธภัณฑ์แมลง นิทรรศการแมลง การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงที่ใกล้สูญพันธุ์

ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็นนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์แมลงสตาฟฟ์ จำนวน 23 กลุ่ม มากกว่า 1,000 ชนิด
แยกเป็นตัวอย่างแมลง แสดงวิวัฒนาการของแมลง  การแสดงบรรพบุรุษของแมลง ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงและพืช แมลงศัตรูทางการแพทย์เป็นต้น

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของภาคสนามภายในโดมพื้นที่มีมากกว่า 1,000 ตารางเมตร เส้นผ่าศุนย์กลาง 45 เมตร สูง 15 เมตร แสดงระบบนิเวศวิทยาของแมลงที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยพฤติกรรม สาธิตรูปแบบการจัดระบบเพาะเลี้ยงแมลง
เชิงพาณิชย์ และการจัดแสดงระบบนิเวศวิทยาของแมลงชนิดต่างๆที่มีการอาศัยอยู่รวมกัน

ส่วนที่ 4 เป็นงานพัฒนากีฏผลิตภัณฑ์ปรับปรุงผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับแมลง เพื่อสนับสนุนผลงานในเชิงพาณิชย์ที่เป็นผลิตภัณฑ์แมลงกินได้  จุดเด่นของอุทยานแห่งนี้คือมีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงการทำฟาร์มผีเสื้อหลายร้อยชนิด

สนใจเยี่ยมชมสอบถามได้ที่ โทร.02-942-8010-9 ต่อ 3325 หรือโทร. 034-281-066


[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนครูวรรณา เปลี่ยนศักดิ์



ความเห็น (0)