เมื่อ 19 มค 53 ไปประชุมเรื่อง easy asthma clinic ที่ โรงแรมกรุงศรีริฟเวอร์  จ. อยุธยา ก็มีบางประเด็นที่อยากจะมาอัพเดทพวกเรากันลืม และผมก็ได้คุยกับอาจารย์ นพ .วัชรา เพื่อสอบถามข้อสงสัยบางอย่างพอมาสรุปให้พวกเราดังนี้

   1 . Easy asthma clinic ได้ทำการประยุกต์จาก GINA guideline ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาหืดที่ใช้กันอย่างสากล แต่ easy asthma clinic จะสะดวกและง่ายกว่ามาก เหมาะกับ รพช. มากๆ

  2 Inhaled corticosteroid (ICS) ก็ยังเป็นยาหลักเช่นเดิมในการรักษา ของเราก็มี Budesonide MDI

  3 ถ้าใช้ ICS แล้วไม้ดีขึ้นก็แนะนำให้เสริม Long acting beta agonist (LABA) ของเราก็มี Sereflo ( ICS+LABA)

  4 ถ้าไม่ดีขึ้นอีกก็เสริม Theophylline (Theodure ) หรือบางครั้งอาจต้องให้ Steroid กินระยะสั้น

  5 .การดูผล ICS หรือ ICS+LABA ต้องรอดู 2 สัปดาห์ไปแล้วจึงจะปรับยาได้  และหลังจากอาการดีแล้ว ( ไม่หอบ,ไม่พ่นยา, ไม่มา ER หรือ Admit , PEFR> 80% ) ให้คงขนาดยาเดิมไปอย่างน้อย 3-6 เดือนจึงพิจารณาลดยาลงทีละน้อย

  6. กลุ่ม Short acting beta agonist ชนิดกิน ( ของเราก็คือ Salbutamol Tb ) ไม่มีในมาตรฐานการรักษาแล้ว แต่เราอาจจะยังให้อยู่ ในผู้ป่วยที่พ่นยาไม่เป็น ถ้าเป็นไปได้ ก็ควรเปลี่ยนไปเป็นยาพ่นให้หมด

  7 . สำหรับ COPD ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างจาก asthma มากนัก อาจารย์วัชรา จึงแนะนำให้ทำเหมือน asthma ไปเลยเพื่อความง่าย

                                                          boss