เพียงเจ้า…เพียร


 

“คนควรพยายามเรื่อยไป (จนกว่าจะสำเร็จ) แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงได้แต่ชี้แนะเท่านั้น ทุกคนต้องทำความเพียร ในทางที่ชอบเอง เรือที่แล่นไปในทิศทางอันถูกต้องอย่างไม่หยุดยั้ง ย่อมบรรลุจุดหมาย ฉันใด ชีวิตที่ก้าวตรงไปข้างหน้าด้วยอานุภาพความเพียรและปัญญา ย่อมบรรลุความสำเร็จฉันนั้น”

                                                                                                                       ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ
                                                                                 ๒๓ พ.ค. ๒๕๔๔

 

Shareandcare  

                                                                                  

              http://gotoknow.org/file/wiratkmsr/ShareAndCare.jpg     

              

                 คิดถึง พลังแห่งความเพียร แล้ว…ภาพแห่งความปิติปรากฏอยู่ตรงหน้า การได้นั่งอยู่แถวหน้าของความสำเร็จนี้ ใช่จะมีกันได้ทุกคน หากมัวแต่ ฝันเฟื่อง ฝันค้าง หรือเพียงแค่สร้างวิมานในอากาศแล้ว ไม่ลงมือทำ จะปรากฏความเพียรได้อย่างไรกัน

 

ขออนุญาต มองดูบุคคลตัวอย่างที่ผู้เขียนรักและศรัทธาด้วยจิตวิญญานเป็นการส่วนตัว 

  

วิรัตน์  คำศรีจันทร์ P

" แม่กับพ่อทำให้ผมและพี่ๆน้องๆ เป็นเด็กๆจากหมู่บ้านในจำนวนไม่กี่คนที่ได้เล่าเรียนสูงกว่าชั้น ป.๔  การไปเรียนในตัวอำเภอแต่ละวันจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพากเพียรอย่างที่สุด "

" หน้าน้ำหลาก น้ำจะท่วมถึงคอไปจนถึงมิดหัวของเด็กๆ การเดินไปโรงเรียนก็จะต้องแก้ผ้าทั้งหมดใส่รวมกับเป้หนังสือแล้วก็ทูนไว้บนหัว เดินชูคอและว่ายน้ำ ออกจากบ้านไปยังถนนเกือบ ๒ กิโลเมตร พอถึงถนนก็ล้างเนื้อตัวแล้วนุ่งกางเกงใส่เสื้อผ้า แล้วจึงเดินและถีบรถไปโรงเรียน ทำอย่างนี้ ๖-๗ ปีกระทั่งจบโรงเรียนหนองคอก "

" วันที่ผมลาจากบ้านเกิดเพื่อไปอาศัยเป็นเด็กวัดเขาวังราชบุรีและเรียนต่อ ผมกับพี่ชายเดินทางออกจากบ้านโดยลำพัง ผมเดินร้องไห้ อย่างไม่อาย การพลัดพรากจากลาคนและสิ่งที่เป็นความผูกพัน และยังมีความหวังอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งก็จะได้กลับไปอยู่บ้าน "

 

 

แสวง  รวยสูงเนิน  P

ลูกชาวนายากจน ที่มีข้าวไม่พอกิน จึงได้หนีการทำนา และการเลี้ยงวัวควาย ไปอาศัยอยู่วัดตั้งแต่เด็ก และเรียนหนังสือ จนจบด้านเกษตรศาสตร์ และได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

 

 

ทนง  โคตรชมภู P

อหังการ์ของหัวใจที่ร่างกายมิอาจกักขัง

เราจะคาดหวังให้ดอกไม้บานไม่รู้โรยได้อย่างไรกัน

 

 

พรชัย ภาพันธ์   Tang

 " ผมเคยเป็นเด็กวัดมาก่อน  คิดถึงตอนเป็นเด็ก   ได้ดีเพราะเด็กวัดครับ อยู่กับพระได้อะไรมากมาย ”

 

 

ศิวกานท์  ปทุมสูติ P

 “ ชีวิตในวัยเด็ก หลังจากจบ ป.๔ แล้วไม่ได้เรียนต่อ ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนา เลี้ยงควาย อยู่กับธรรมชาติท้องทุ่งและป่าเขา  “กว่าจะข้ามขุนเขา : ด้วยปลายมีดของเธอและฉัน ”

 

 

 

Butterfly18

 http://gotoknow.org/file/wiratkmsr/Butterfly18.jpg

 

                 พลังแห่งความเพียร สามารถจุดประกายได้ด้วยตัวเอง และที่สำคัญ ผลของความเพียร เมื่อได้ลิ้มลองแล้ว หอมหวานยิ่งนัก

 

                 บุคคลตัวอย่างดังกล่าวมานี้…. เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมแห่งนี้ ยังมีอีกหลาย ๆ ท่านมากมายนัก ที่มีพลังแห่งความเพียร ที่มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย   การสร้างความเพียรโดยเลียนแบบกันเช่นนี้ มีความสุขนะครับ ทั้งสุขที่ได้กระทำด้วยตัวเอง และสุขใจกับการมีต้นแบบอยู่ในใจ

 


ขอกราบขอบพระคุณ บุคคลตัวอย่าง ที่ผู้เขียน ได้ขออนุญาตผ่านบันทึกภายหลังจากที่เขียนบันทึกนี้ เสร็จแล้ว เพราะคิดในใจเสมอว่า ตัวอย่างแห่งความพากเพียร ที่มีชีวิตจิตใจ จับต้องได้ เทิดทูนได้ อยู่ไม่ไกลจากจิตวิญญานของเราเลย ท่านคงไม่ปฏิเสธ... อ่านแล้วมีพลังในหัวใจดีแท้

กราบขอบพระคุณมาก ครับ

"แสงแห่งความดี"

 

หมายเลขบันทึก: 329442เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2010 12:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 พฤษภาคม 2014 00:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (49)

มาชื่นชมพลังแห่งความเพียรค่ะ

สวัสดี ครับ คุณชาดาหน้าตาดี

ความเพียร เป็นมงคลข้อหนึ่งของชีวิตเลยนะครับ

คนชาดาชอบทานมะม่วงมั้ย ครับ กว่าจะหอมหวานได้ขนาดนั้น ต้องผ่านกับบ่มเพาะกันแค่ไหน...ชีวิตคนเราก็เหมือนกัน นะครับ

คุณชาดา เคยท้อ เคยล้ม ผมรู้จากบันทึกของคุณ... แล้วคุณทำอย่างไรบ้างครับ

กลับมาอีกรอบ นะครับ อยากฟัง ครับ

สวัสดีค่ะ คุณ แสงแห่งความดี

วิริยวรรค - หมวดความเพียร

กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ            คนขยันย่อมไม่พร่าประโยชน์ชั่วตามกาล

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ            คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ปฏิรูปการี ธุรวา     อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ
คนมีธุระหมั่นทำการงานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้

น นิพฺพินฺทิยการิสฺส     สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ
ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส     ปเรติ ปริหายติ
คนที่ผลัดวันประกันพรุ่งย่อมเสื่อม ยิ่งว่ามะรืนนี้ยิ่งเสื่อม

อปฺปเกนปิ เมธาวี     ปาภเฏน วิจกฺขโณ
สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานํ     อณุํ อคคึว สนฺธมํ
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย
เหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น

อฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ     อบฺปมตฺโต วิธานวา
สมํ กปฺเปติ ชีวิตํ     สมภตํ อนุรกฺขติ
ผู้ขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท
เข้าใจเลี้ยงชีพพอสมควร จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้

โย จ วสฺสสตํ ชีเว     กุสีโต หีนวีริโย
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย     วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ
ผู้เกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี
ส่วนผู้ปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่า

โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา     วิริยารมฺภญฺจ เขมโต
อารทฺธวิริยา โหถ     เอสา พุทธานุสาสนี
ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย
และเห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัย
แล้วปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นพุทธานุศาสนี

สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน     ปญฺญวา สุสมาหิโต
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต     โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ
ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว
ปรารภความเพียรตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก

ขอขอบคุณ http://www.heritage.thaigov.net/religion/proverb/index8.htm

ขอขอบคุณเจ้าของบันทึก และต้นแบบบุคคลที่เป็นตัวอย่างและผ่านเข้ามาด้วยแรงบุญกุศลที่ดีให้เราได้พบเห็นในชีวิตจริงของเราค่ะ        

ขอบคุณค่ะคุณแสงแห่งความดี

เวลาท้อ หรือ มีปัญหา ก็ต้องฝึก "ใจ" ตัวเองให้ได้ อะค่ะท่าน 

"ลดการคาดหวังจากคนอื่น ปลงให้ได้ ไม่ยึดติด ที่สำคัญคือ ต้องให้อภัย ให้เวลา และ ให้โอกาสอยู่เสมอๆ ค่ะ"

แต่ละคนมีปัญหาต่างกัน "ต้องให้ตัวเองได้คิดและคิดให้ได้ด้วยตัวเองจึงจะค้นพบทางออกของปัญหาของตัวเองได้" 

ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ

การฝึกตน  ฝึกใจ  แรกๆ ทำให้เราเจ็บปวดเสียน้ำตามากมาย  ต้องอดทน และผ่านมันไปให้ได้ค่ะ แล้วความสุขจะอยู่ในใจเราตลอดไปค่ะท่าน

 • ชื่นชมผู้มีความเพียรทุกท่านค่ะ...
 • ส่วนใหญ่ "ความเพียร" มักจะคู่กับ "ความอดทน"
 • ซึ่งเป็นจุดอ่อนอีกข้อของตัวเองค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

อีกทางคือ การได้พบพูดคุย สนทนาธรรมกับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำให้เรามองเห็นหนทางสู่ความสุขอีกทางหนึ่งค่ะท่าน

สิ้นเดือนนี้ หลังสอบเสร็จ คิดว่าจะไปทดลองฝึกปฏิบัติดูค่ะ (หากอยู่ใกล้จะชวนไปด้วย...^_^) ไว้กลับมาเล่าให้ฟังนะคะ

สวัสดีครับ

เข้ามาอ่านข้อคิดคำสอนที่ดีครับ

จะเพียรพยายามและอดทนให้มากขึ้นครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะพี่แสงแห่งความดี

ตามมาชื่นชมความเพียร ความวิริยะอุตสาหะ 

ณ  ต้นทางอาจยากลำบาก...อุปสรรคนานาประการ....ก้าวข้ามผ่านด้วยความมุ่งมั่น

ความอดทน  ต่อสู้ต่อความยากลำบากด้วยความพรากเพียร....ณ  ปลายทางที่ได้

จึงเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ภูมิใจ อย่างรู้คุณค่า...ความหมาย  ของกาลเวลา

ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้และต่อสู้....ขอบคุณทุกๆความเพียร

ที่เป็นแรงบันดาลใจ...ความหวัง...กำลังใจให้เราได้ก้าวเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคง

^_^   แวะมาทักทายตอนบ่ายค่ะ

ได้แง่คิดที่ดีมาก จากบันทึกเรื่องนี้ครับ

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันครับ

P

สวัสดีค่ะคุณ แสงแห่งความดี

* วันนี้มาจนค่ำ ยังไม่ได้เก็บรายละเอียด ทักทายกันไว้ก่อน

* พรุ่งจะมาอ่านใหม่... จะได้มีเวลา อ่านและคิด ตามคุณแสงค่ะ

* ระลึกถึงค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

 • ขอชื่นชมบุคคลที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งค่ะ
 • มีตัวอย่างของบุคคลอีกมากมายที่ผ่านพบนะคะ
 • ถ้าเทียบกับคนสมัยนี้  ต่างกันราวฟ้ากับดินค่ะ
 • ไม่มีความคิดที่จะเพียรพยายามเลยนะคะ
 • ต้องบอก ต้องสอน ต้องบ่น บอกแล้วบอกอีก ขี้เกียจมาเป็นที่หนึ่งว
 • หวังแต่ความสุขสบายเพียงชั่วครู่ อาจเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เราแทบจะตามไม่ทันใช่ไหมคะ
 • พี่คิมเคยบอกเด็ก ๆว่า พี่คิมเป็นคนเรียนไม่เก่งค่ะ แต่ก็ขยันอ่าน ขยันเรียน ยังมีโอกาสเป็นได้แค่ครู
 • ขอขอบคุณคุณแสงค่ะ  ที่ทำหน้าที่ของคนดี ยกย่องเชิดชูและดูแลคนดีค่ะ

เรียน คุณแสงแห่งความดี

ขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติ นำบันทึก ความรู้สึกของผมมานำเสนอครับ ภูมิใจครับ

จากการยกย่องของท่าน จึงต้องทำให้ระมัดระวัง มีสติมากขึ้น แต่ก็ดีครับจะได้ผิดพลาดน้อยลงครับ

สวัสดีคะอาจารย์

เทียนน้อยขอไปด้วยคนนะคะ

พกใจไปเต็มร้อย

แต่จะไปไงให้ถูกค่ะ

อิอิอิ  พี่แสงแห่งความดีจ๋า...ลบบรรทัดข้างบนให้หนูหน่อยค่ะ

แหะๆอายจัง ....

สวัสดีค่ะคุณแสงแห่งความดี

ไม่ได้อ่านบันทึกนี้คงเสียดายแย่เลยค่ะ

แต่ละท่านที่ยกย่องไว้ ทั้งท่านอ.ดรวิรัตน์ คำศรีจันทร์ ดร.แสวง รวยสูงเนิน คุณทนง โคตรชมภู อ.พรชัย ภาพันธ์ คุณครูกานท์ ล้วนเป็นตัวอย่างของผู้ที่เคยผ่านความยากลำบากของชีวิต...และประสบความสำเร็จด้วยดีในวันนี้ เพราะความเพียร... อย่างแน่นอนดังที่คุณแสงแห่งความดีกล่าวไว้ค่ะ

อ่านแล้ว มีความสุข ปิติไปด้วย

การได้กล่าวขวัญ ยกย่อง "คนดี" เป็นมงคลยิ่งอย่างหนึ่งในชีวิตค่ะ

ขอบคุณบันทึกดี ๆ

(^___^)

อ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจ

เพราะตอนนี้กำลังทำท่าลดลงไปมาก

เพราะงานเข้ามารุมเยอะ  อิอิ

P

สวัสดีค่ะคุณ แสงแห่งความดี

* มาตามสัญญาค่ะ อ่านต้นแบบของความเพียรของแต่ละท่านแล้ว ชื่นชมและน่ายกย่อง ในความเพียรพยายาม ไม่ย้อท้อต่อความยากลำบากบนถนนแห่งชีวิต จนประสบความสำเร็จของทุกท่านเหล่านี้

"คนที่ไล่ล่าความฝัน คือ คนที่สามารถจะจับมันไว้ได้"  ความล้มเหลว และอุปสรรค คือความสำเร็จที่จะทำให้เรายิ่งใหญ่ขึ้น และช่วยให้เรามีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตมากขึ้น  ดังนัน เราจึงควรเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหา ด้วยควรเพียรพยายาม  ต้องเข้มแข็งกับหนทางที่ยากลำบาก ความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่ยากแสนสาหัส  เผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญในเวลาที่ท้อแท้  เพราะถ้าเราไม่เพียรพยายาม ก็จะพบกับความล้มเหลวในที่สุด

** ความเพียรเป็นหลักธรรม ที่เหมือนกุลโยบาลที่แยบยล ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ครูใจดีคิดอย่างนั้นค่ะ... และเชื่อว่าหลายๆ คนล้วนมีความเพียรพยายามด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่ว่า ควรเพียรของท่านเหล่านั้น จะมีพลังมากน้อยแค่ไหน

** เราจะต้องนำความเพียร ซึ่งเป็นพลังทั้งหมดในตัวของเรา ทุ่มเท อดทน ไม่ท้อ (แต่ถอยตั้งหลักได้...ฮา...) เราย่อมประสบความสำเร็จ  ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม ร่ำรวย หรือยากจน รวมทั้งการศึกษา พรสวรรค์ หากมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว และเพียรพยายามเป็นเป้าหมายแล้ว ย่อมเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

**  ขอบพระคุณ คุณแสง เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณานำแบบอย่างของบุคคลที่ใช้ความเพียรพยายาม ในการดำเนินชีวิต สู้ชีวิต จนกระทั่งประสบความสำเร็จ.... ครูใจดีเชื่อว่า คนที่ได้เข้ามาอ่าน ได้ศึกษาชีวิตของท่านเหล่านี้  จะเกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ศรัทธาและมีความเชื่อว่า สักวันหนึ่งเขาจะถึงฝั่งฝันได้ หาก "เขามีความเพียร" 

** คุณแสง คือแสงแห่งความดี  เป็นเหมือนแสงสว่าง ที่ช่วยชี้นำแนวทาง...ให้กัลยาณมิตรทั้งหลาย ถือว่า เป็นมงคลของชีวิต ที่ได้รู้จัก "คุณแสงแห่งความดี"

** ขอให้คุณแสง ประสบแต่สิ่งที่ดี ในความดีที่สร้างสมไว้นี้ตลอดกาล...

** ระลึกถึงค่ะ

 

สวัสดี ครับ คุณนีนานันท์

ขอบคุณ สิ่งที่คุณนำมาฝากไว้ให้ ด้วย นะครับ

ได้คิดตามทุกบรรทัด เช่นกัน ครับ

 

 • 04.00 น. เช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา...
 • ที่ริมเขื่อนสิรินธร
 • หลายกลุ่มขึ้นรถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้ม..
 • หลายคนยังอุตุรอพระอาทิตย์มาปลุก...(ก็นอนที่บ้าน แปลว่า แดดส่องก้นนี่..^^)
 • กลุ่มผมเลือกที่จะบุกดินลูกรังไปดูสวนยางพารา...
 • เพราะเป็นที่มาของคสามเพียร..ของชายหญิงคู่หนึ่ง...
 • เห็นแล้วทึ่งมาก ๆ ครับ มีป่าชายเลนส่วนตัวด้วย

พลังแห่งความเพียร..น่าศรัทธาคนที่ประสบความสำเร็จ

เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมและยกย่องนะคะ

ยังมีอีกมากมายที่หมดกำลังใจ..ทำให้ไร้ซึ่งความเพียร

มีตัวอย่างดีดีให้ได้เห็นได้พบเจอ..ทำให้กำลังใจมีมากขึ้น

ขอบคุณบันทึกดีดี..ที่ไม่ควรพลาด..ขอบคุณคะ

 • ความเพียรอยู่ที่ไหน .. ความเพียรก็ยังอยู่ที่นั่น
  .. แต่ความเพียรที่มากเพียงพอ ทุ่มเทคุณค่าให้มากพอ .. ความเพียรนั้น จึงจะก่อให้เกิดความสำเร็จ......

                 

สวัสดีค่ะ

 ใช่แล้วค่ะอ่าน บุคคลตัวอย่าง ที่กล่าว

ที่มีความเพียรแล้วมีพลัง  ขอบคุณมากนะคะ

 

    

 

P

สวัสดีค่ะคุณแสงแห่งความดี

* วันนี้อย่าแปลกใจที่ครูใจดีมาเยี่ยมยามดึก    ยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยค่ะ.. เคลียงาน พรุ่งนี้ และมะรื่น ก็มาโรงเรียน  เพราะโรงเรียนเป็นเจ้าของสถานที่จัดการอบรม โครงการพัฒนาศักภาพครูภาษาต่างประเทศ และครูสังคมศึกษาฯ... 

* เราเป็นเจ้าบ้านและเจ้าหน้าที่ ของ สปม.อต. (อีก 1 ตำแหน่ง)  ต้องเตรียมเอกสาร สรุปงานรายวัน... รู้สึกเริ่มง่วงๆ   เลยแว๊บๆ เข้ามาทักทาย... เอ..หรือว่าคุณแสง หลับแล้วก็ไม่รู้...

* ถ้าหลับแล้ว ขอให้ฝันดี  ตื่นมาจะได้สดชื่นกับวันหยุดพรุ่งนี้ค่ะ

* ราตรีสวัสดีค่ะ... เดี๋ยวก็จะกลับบ้านเหมือนกันค่ะ...ง่วงแล้ว....

 

สวัสดีค่ะ

 • มีข้อคิดดีๆอยู่ตรงบันทึกหน้านี้
 • ตัวอย่างของคนที่ประสบผลสำเร็จ  ย่อมมาจากความเพียรทั้งนั้น
 • น้องกานต์คิดว่าตัวเองมีความเพียรมากแล้ว  ทำไมไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ
 • แต่ความจริงความเพียรยังไม่ได้เศษเสี้ยวของบุคลเหล่านี้
 • คงมีแต่ความเพียร  ยังไม่เคยมีความพยายาม
 • ความสำเร็จจึงยังอยู่ห่างไกล
 • อ่านแล้ว มีกำลังใจ   และคิดว่าจะเพียรพยายามให้มากขึ้น
 • เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า/ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณแสงแห่งความดี

เข้ามาอ่านธรรมะดีดีจาก หลวงพ่อธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ

ด้วยความสุดคะนึงค่ะ

เอาอากาศสบายๆที่สันทราย

มาฝากเจ้า

เพื่อสนับสนุนให้เพียรได้มากขึ้น

สวัสดีค่ะ อ่านเรื่องของหลายๆท่านแล้ว ต้องขอชืนชม ถ้าไม่อาศัยความเพียรพยายามคงไม่มีวันนี้   สมัยก่อนช่วงที่เป็นเด็กท้องนา ลำบากมากเช่นกัน

ขอบคุณนะคะที่ไปอ่านเรื่องของเด็กๆที่ป่วย รายล่าสุดยิ่งน่าสงสาร เรียน ม1. ลูกชายคนโต พ่อแม่ฐานะดีมาก...ผมเป็นอะไรครับ...ผมจะตายไหมครับ...

แต่น้องก็เข้มแข็งมากๆๆๆ....

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

 

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแสงฯ

มาเติมพลัง ด้วยบันทึกดีๆ คุณค่าแห่งความเพียร

... จะเพียรพยายาม จนกว่าความฝันจะเป็นจริง

เป็นกำลังใจเช่นกัน ขอบคุณค่ะ

P

สวัสดีค่ะคุณแสงแห่งความดี

เข้ามาเยี่ยมและส่งความระลึกถึง

คุณแสงสบายดีนะคะ....

งานยุ่งหรือ... ขอให้มีความสุขกาย สุขใจค่ะ

ระลึกถึงค่ะ

 

 

 • สวัสดีค่ะ 
 • แวะมาทักทายและมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะ สบายดีนะค่ะ
 • ขอให้มีความสุขกับสิ่งดี ๆ ในทุกวันค่ะ
 • ครูใหม่ แม่พี่พอ น้องเพียง

  อ่านแล้วมีพลังในหัวใจ ด้วยเช่นกัน

  ขอบคุณมากนะคะ สำหรับถ้อยคำ ดี ดี อ่านแล้วทำให้ชุ่มฉ่ำ หัวใจ

  มาสวัสดีครับ คุณแสงแห่งความดี

  และได้ชื่นชมคนที่มีความเพียรพยายามตามไปด้วยคนละนี่...

  เข้ามาเยี่ยม

  ความเพียร มาพร้อมกับการลงมือทำ ทำ ทำ ...

  ถ้าสำเร็จเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ถ้าไม่สำเร็จ เราอาจจะทำพลาด ต้องหาครูหรือผู้รู้มาสอนเราต่อค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณแสงแห่งความดี P

  * มาส่งรอยยิ้มและความปรารถนาดี

  * ชื่มชมทุกท่านที่มีความเพียรพยายาม...มุ่งมั่นอดทน จนถึงฝั่งฝันค่ะ

  * ขอให้พบแต่ความสุขจากผลของความดีที่ปฏิบัติค่ะ

   

  ต่อไปพี่แสงต้องเอาก็ใส่ไว้ในตัวอย่างของคนเพียรด้วยน่ะค่ะ อิอิ

  สวัสดีค่ะ คุณแสงแห่งความดี

  • ตามมาชื่นชมความเพียร ความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียรปลายทางที่ได้ จึงเต็มไปด้วยความภูมิใจ
  • ขอบคุณทุกๆ ความเพียร ที่เป็นแรงบันดาลใจ
  • แวะมาทักทายค่ะ
  • ขอบพระคุณสำหรับเรื่องเล่าความเพียรจากบุคคลตัวอย่างค่ะ
  • ตั้งใจมาเรียนให้ทราบว่าแบบทดสอบที่ส่งมาให้ดูนั้น ใช้เวลาลองอ่านดู ต้องขอบอกว่าไม่ถนัดวิธีการทดสอบแบบ checklist แบบนี้เลยค่ะ
  • จากประสบการณ์ที่ศึกษามาสิบกว่าปี Enneagram เป็นศาสตร์ที่ควรเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติโดยเข้าร่วมกระบวนการโดยผู้ที่ศึกษามาก่อนอย่างลึกซึ้งเป็นผู้สะท้อนและสัมภาษณ์แล้วตนเองก็นำมาสังเกตตัวเองในชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งจะว่าไปแล้วการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสังเกตภายในและพฤติกรรมของตนเองหลังจากที่รับทราบแนวทางจากผู้ศึกษามาก่อนแล้ว
  • หลายท่านที่มาเข้าร่วมกระบวนการเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่าใช้วิธีทำแบบทดสอบแล้วปรากฎว่าผลแสดงว่าตนเป็นได้หลายลักษณ์ จึงเลือกไม่ถูก
  • จริง ๆ เราต้องเชื่อการสังเกตของตน เราไม่อาจเชื่อเครื่องมือได้นอกจากความเข้าใจหลักก่อนแล้วมาดูตนเอง ...ที่กล่าวมานี้เป็นความเห็นส่วนตัวที่ได้จากการทำหน้าที่วิทยากรและกระบวนกรมาแล้วค่ะ อาจจะคนละสไตล์กับวิทยากรหรือกระบวนกรท่านอื่นก็ได้ค่ะ
  • การรู้ลักษณืว่าเป็นลักษณ์อะไรไม่สำคัญเท่ากับการหมั่นดูการเคลื่อนไหวของจิตใจภายในตนเอง เมื่อไหร่ได้มีโอกาสทราบหลักของแต่ละลักษณ์ ก็จะอ่านตนเองออกได้ทันทีหากว่ามีพื้นฐานของการเรียนรู้ภายในและเข้าใจตนเองมาก่อนแล้ว
  • ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ไม่จำเป็นต้องเชื่อศิลาทั้งหมด เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนตามประสบการณ์ส่วนตัวค่ะ
  • ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ  

  ดีใจค่ะที่เห็นบลันทึกนี้ โชคดีที่ได้อ่านขอบคุณค่ะ

  เอาเรื่องราวมาฝากเพื่อขอทัศนะที่นี่ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ดื่มชาสมุนไพรร้อนๆสักแก้วนะคะ

  สวัสดีค่ะ คุณแสงแห่งความดี ที่หมู่บ้านมีคนชื่อนี้ไหมคะ อิ อิ มาอมยิ้มกับบุรุษปณ. ;)

  วันก่อนอ่านหนังสือเพิ่งเห็นเส้นทางใหม่เมืองไข่แดง คือ อช. ใต้ร่มเย็น น่าสนใจเชียวค่ะ  

  "หากมัวแต่ ฝันเฟื่อง ฝันค้าง หรือเพียงแค่สร้างวิมานในอากาศแล้ว ไม่ลงมือทำ จะปรากฏความเพียรได้อย่างไรกัน"

  ขอขอบคุณต้นแบบความเพียรทุกท่านค่ะ  และขอบคุณ คุณแสงแห่งความดี เจ้าของบันทึกค่ะ

  • คนต้นแบบแห่งความเพียรที่คุณแสงยกตัวอย่างมานี้
  • เป็นคุณูปการแห่งแรงบันดาลใจให้กับแป๋มและเด็กๆอีกหลายคน
  • ทุกท่านล้วนเป็นตัวแบบที่สุดยอด ขอชื่นชมด้วยใจจริง
  • ขอบพระคุณคุณแสงมากค่ะ ที่นำเรื่องราวดีดีของคนดีดีมาฝาก

  Sam_0542

  ด้วยความระลึกถึงค่ะ.

  สวัสดี ครับ

  4.

  เวลาท้อ หรือ มีปัญหา ก็ต้องฝึก "ใจ" ตัวเองให้ได้ อะค่ะท่าน 

  "ลดการคาดหวังจากคนอื่น ปลงให้ได้ ไม่ยึดติด ที่สำคัญคือ ต้องให้อภัย ให้เวลา และ ให้โอกาสอยู่เสมอๆ ค่ะ"

  แต่ละคนมีปัญหาต่างกัน "ต้องให้ตัวเองได้คิดและคิดให้ได้ด้วยตัวเองจึงจะค้นพบทางออกของปัญหาของตัวเองได้" 

  ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ

  ผมเชื่อเช่นนั้นครับ คุณชาดา

  เป็นกำลังใจให้คุณเสมอ ครับ

  สวัสดี ครับ คุณพิชชา

 • ชื่นชมผู้มีความเพียรทุกท่านค่ะ...
 • ส่วนใหญ่ "ความเพียร" มักจะคู่กับ "ความอดทน"
 • ซึ่งเป็นจุดอ่อนอีกข้อของตัวเองค่ะ
 • ตัวอย่างของคนดี มีให้เห็นในสังคมได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

  หากแต่คนดี ที่เราสัมผัสได้ คือคนที่ไม่เคยละทิ้งความเพียร

  จิตวิญญาณที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเช่นนี้ น่าลอกเลียนแบบยิ่งนัก

  ...

  ไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีเขตห้ามเข้า เข้าได้ทุกเวลา

  เทิดทูน และศรัทธาบุคคลที่ผมกล่าวอ้างถึง ครับ คุณพิชชา

   

  สวัสดี ครับ คุณcapuchino

  เข้ามาอ่านข้อคิดคำสอนที่ดีครับ

  จะเพียรพยายามและอดทนให้มากขึ้นครับ

  ต้นแบบที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากตัวตนของใครบางคน ที่ผมได้อ่านผ่านตัวอักษรที่จารึกไว้ของบุคคลต้นแบบเหล่านี้ 

  วิถีชีวิต การครองตน ความคิด และการถ่ายทอดความคิด การกระทำสู่ตัวหนังสือ เป็นการง่ายต่อการทำความเข้าใจและเลียนแบบได้อย่างไม่ยากเย็น

  หากผมพูดให้ก้องฟ้าได้ ผมจะพูดว่า... คนดี คนต้นแบบในสังคมไทยมีอยู่มากมาย หากเราสัมผัสช่วงชีวิตของบุคคลต้นแบบที่มีอยู่มากมายในเมืองไทย ไม่ได้

  การได้สัมผัสภาษาที่ถูกถ่ายทอดด้วยหัวใจ ความรู้สึกนึกคิด และจิตวิญญาณ มันก็สุดคุ้มมากพอแล้วที่ชีวิตนี้ ได้พบพานภาษาที่ถ่ายทอดตัวตนของคน ให้นำเอาไปเป็นเยี่ยงในการดำรงชีวิตได้

  และผมเห็นว่า...การท่องโลกการสื่อสารที่ไร้พรมแดน เพื่อลอกเลียนแบบอย่างที่ดีของชีวิต เราจะได้อะไรกลับไปใช้ในชีวิตของเรามากมายนัก

  สวัสดี ครับ คุณครูเทียนน้อย

  ตามมาชื่นชมความเพียร ความวิริยะอุตสาหะ 

  ณ  ต้นทางอาจยากลำบาก...อุปสรรคนานาประการ....ก้าวข้ามผ่านด้วยความมุ่งมั่น

  ความอดทน  ต่อสู้ต่อความยากลำบากด้วยความพรากเพียร....ณ  ปลายทางที่ได้

  จึงเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ภูมิใจ อย่างรู้คุณค่า...ความหมาย  ของกาลเวลา

  ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้และต่อสู้....ขอบคุณทุกๆความเพียร

  ที่เป็นแรงบันดาลใจ...ความหวัง...กำลังใจให้เราได้ก้าวเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคง

  คุณเทียนน้อยเชื่อมั้ยครับว่า...เมื่อคืน ผมฝันถึง บุคคลท่านหนึ่ง ที่อยู่ในบันทึกนี้ของผมด้วย

  ทั้ง ๆ ที่ ผมไม่เคยมีความรู้สึกส่วนตัวกับบุคคลท่านนี้ เลย

  ท่านทำอาหารให้ผมกิน...ท่านนั่งคุยกับผม ...มันช่างวิเศษ อะไรเช่นนี้

  สีหน้า และแววตา ของท่าน บ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม  มาก มาก

  ...

  คุณเทียนน้อย ครับ บางครั้งสิ่งสวยงามในโลกของเราเนี่ย!!! มันก็ล่องลอยมาให้เราสัมผัสในโลกแห่งความฝันได้เหมือนกัน นะครับ

  เป็นบุญเป็นกุศลที่เดียวที่ได้เห็น บุคคลแห่งความเพียร ...ในฝันด้วย

  ขอบคุณ คุณครูเทียนน้อยมากนะครับ

  สวัสดี ครับ คุณ หมูอวย

  ได้แง่คิดที่ดีมาก จากบันทึกเรื่องนี้ครับ

  ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันครับ

  บุคคลต้นแบบเช่นนี้...ค้นหาได้ที่นี่ ครับ

  ผมชื่นใจ ทุกครั้งที่แวะที่นี่

  ขอบพระคุณ ครับ

  ครูใจดี

  ครูครับ

  ทุกครั้งที่ผมเปิดบันทึกนี้ ขึ้นมา

  ผมตระหนักเสมอว่า...ชีวิตผม เป็นเพียงแค่หางอึ่งของ บุคคลตัวอย่าง ที่ผมชื่นชม

  และทำให้ผม รู้อีกว่า...ความลำบาก ความยาก ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป

  ...

  ขอบคุณ คุณครูใจดี มาก นะครับ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท