GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

คำชี้แจงการทำแบบฝึกทักษะการเขียน

คำชี้แจงการทำแบบฝึกทักษะการเขียน

คำชี้แจง

                                                                                                               

คำแนะนำสำหรับครู

 1. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของการทำแบบฝึกทักษะการเขียน     
 2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อ
 3. ครูอธิบายการทำแบบฝึกทักษะการเขียนและอ่านให้ฟัง
 4. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงตามลำดับขั้นตอน
 5. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน  10  ข้อ
 6. ขณะทำแบบฝึกทักษะการเขียนครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
 7. ครูตรวจแบบฝึกทักษะการเขียน แบบทดสอบแล้วแจ้งผลให้นักเรียนทราบทันทีและเสริมแรงทางบวก
 8. เกณฑ์การประเมินการทำแบบฝึกทักษะการเขียน นักเรียนทำได้ร้อยละ  60  ถือว่าผ่านเกณฑ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 328904
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (0)