คำชี้แจงการทำแบบฝึกทักษะการเขียน

  ติดต่อ

  คำชี้แจงการทำแบบฝึกทักษะการเขียน   

คำชี้แจง

                                                                                                               

คำแนะนำสำหรับครู

  1. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของการทำแบบฝึกทักษะการเขียน     
  2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อ
  3. ครูอธิบายการทำแบบฝึกทักษะการเขียนและอ่านให้ฟัง
  4. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงตามลำดับขั้นตอน
  5. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน  10  ข้อ
  6. ขณะทำแบบฝึกทักษะการเขียนครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
  7. ครูตรวจแบบฝึกทักษะการเขียน แบบทดสอบแล้วแจ้งผลให้นักเรียนทราบทันทีและเสริมแรงทางบวก
  8. เกณฑ์การประเมินการทำแบบฝึกทักษะการเขียน นักเรียนทำได้ร้อยละ  60  ถือว่าผ่านเกณฑ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานวิชาการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา

หมายเลขบันทึก: 328904, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 22:15:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เด็กพิเศษ#เผยแพร่ผลงานวิชาการ#แบบฝึกทักษะการเขียน#ภาษาไทย ป.2#โรงเรียนบ้านร่องแมด#l.d#ครูกมลวรรณ จอมศรี#นักเรียนที่ความบกพร่องทางสติปัญญา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)