รายงานสดจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เริ่มแล้วครับ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท เปิดการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เช้าวันศุกร์ อันสดใสที่ห้องประชุม SME อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพที่ ๑ คุณเอื้อ ชาวมอดินแดง กำลังกล่าวนำ

ภาพที่ ๒ ทีมเครือข่าย "ใผ เป็น ใผ"

ภาพที่ ๓ ท่านBeeMan กำลังเล่า "ประสบการณ์ ของท่านและ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ภาพที่ ๔ ทีมคุณเอื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่าน รศ.รังสรรค์ ผศ.ดร.เกษม คณบดีคณะเทคโนโลยี (รอบที่ ๓) ท่าน รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ท่าน ดร.อรรณพ (Panda) จาก มมส เสื้อขาวแถวที่ ๒ รองผู้อำนวยการ ร.พ ศรีนครินทร์ คุณทวนทอง พันธะโร (ชุดพยาบาล)

ภาพทีมงาน KK_KM นำโดย รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ กรรมการสภา ม.ข อาจารย์สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี รอง ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และ ท่านพิชัย เล่งพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

JJ