ความเห็น 37495

KM in Action (1)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เราๆ...อยู่บนเวที เลยตีพิมพ์ช้ากว่าท่าน JJ