ตอนที่ 1 : ไต้หวัน
ตอนที่ 2 : ศาสนาในไต้หวัน
ตอนที่ 3 : มูลนิธิพุทธฉือจี้  ขุมพลังจิตอาสาอันยิ่งใหญ่

วิจารณ์  พานิช
 25 พ.ค.49