คำว่า KM ยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรา ชาว กศน.ระนองครับ ขณะนี้กำลังสืบค้น ข้อมูลจากทุกแหล่งความรู้เรื่อง KM  เพื่อนำมาพัฒนา ให้องค์กรของเราเข้าสู่ระบบ KM อย่างมีคุณภาพครับ