ส่วนดีๆของหมู่ 2 ตอนที่ ๔ (อย่ามองแค่เอื้อาทร)

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นอกจากนี้ที่นี่ยังมีระให้ทุนการศึกษา โดยไม่ดูว่าเกหรดจะเท่าไรแต่หากอยากได้ปีต่อไปก็ต้องเรียนให้ดีขึ้น นับเผป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กรักการเรียนอีกวิธรหนึ่ง

มาถึงเวลานี้คุณกีรติก็ได้เล่าให้เราฟังต่อว่า การคิดอัตราดอกเบี้ยของกองทุนนี้เป็นอย่างไร

การมองกองทุนอย่ามองแค่เอื้ออาทร เพราะมีกรมประชาสงเคราะหอยู่แล้ว ถ้ามีกำลังในการทำมาหากิน แต่ไม่มีโอกาสให้มาที่กองทุน ลักษณะของพื้นที่ของที่นี่ไม่เหมือนในต่างจังหวัด ที่ 100 ครอบครัวจะได้กู้เหมือนกันหมดถ้ามีอยู่แล้วก็กู้น้อย คนที่ฝาก 3 - 4 ล้านถ้าไม่มีสิ่งจูงใจก็ไม่มา ดอกเบี้ยต้องสูงกว่าธนาคาร

ในช่วงแรกการที่คิดดอกเบี้ยถุกเพราะทางอำเภอชี้นำ แต่ของเรานี้จะให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี แต่ไม่ได้คิดให้แบบธนาคาร ปันหุ้น 25 %ของกำไรสุทธิ ก็ให้คิดเปรียบเทียบกับโต๊ะที่คิดดอกร้อยละ 20 ต่อเดือน

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีระให้ทุนการศึกษา โดยไม่ดูว่าเกหรดจะเท่าไรแต่หากอยากได้ปีต่อไปก็ต้องเรียนให้ดีขึ้น นับเผป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กรักการเรียนอีกวิธีหนึ่ง

หากการมองแบบญี่ปุ่นจะต้องมองให้สุดก่อนที่จะมองใกล้ๆ การที่จะบอกว่ามั่นคง หรือดีได้นั้นต้องมองว่าสุดท้ายประโยฃน์นั้นไปตกอยู่ที่ใครเป็นหลัก สำหรับที่นี่การหัก%จากกกำไรสุทธินั้นจะให้สมาชิก 25% และคณะกรรมการ 10%

มีกลยุทธในการจูงใจให้คนส่งเงินตรงเวลาคือหากส่งครบกำหนดตรงเวลา 10 เดือนแรก อีก 2 เดือนไม่ต่องเสียดอกเบี้ย เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้คนทำความดี มีความรับผิดชอบ ถ้าติดประกาศลดให้ทั้งหมดทุกคนก็ไม่เกิดความเท่าเทียมและไม่เกิดแรงจูงใจ อันนี้เป็นข้อคิดเห็นจากคุณกีรติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)