สำหรับ Competency คุณอำนวย  ด้านที่  4   คือ  ICT  ประกอบด้วย  Blog gotoknow ,  เริ่มต้นด้วยการเล่าง่ายๆ ทำอะไรไปบ้าง,  ความภูมิใจที่งานตัวเองได้เผยแพร่,  เสริมข้อจำกัดของ F2F,  Blog ชุมชนที่รวมของคนทำงานสาขาเดียวกัน,  Knowledge Center,  Capture Knowledge จาก website หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,  Microsoft Share Point,  รวบรวมบทความ ความรู้ KM,  Product Inventory  และฐานข้อมูล Expert List   สิ่งเหล่านี้ล้วนนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างการดำเนินงานด้าน Km

               สำหรับ  นักปฏิบัติการด้าน KM  ทุกท่านควรตระหนักถึงคุณสมบัติของสื่อแต่ละสื่อ  เพราะคุณสมบัติของสื่อนั้นมีทั้งด้านดี และข้อจำกัดไม่เหมือนกัน  ดังนั้นผู้ที่นำไปใช้ต้องศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ให้ถ่องแท้เสียก่อนนะค่ะ

  พรพิมล   หรรษาภิรมย์โชค

         Competency คุณอำนวย  1     Competency  คุณอำนวย  2

         Competency  คุณอำนวย  3