มาครั้งนี้ที่เห็นว่าผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น เอาจริงเอาจังมากค่ะ น่าชื่นใจจริงๆ

 

เรียนวันแรกๆมึนๆ แต่วันหลังๆเกิดผลผลิต ทุกคนเลยมีความสุข ถือเป็นผลลัพธ์ขั้นแรก

 

 

 

 

นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ                และนี่ค่ะเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งหมด