เรียงความเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต"

"เทคโนโลยีกับแนวโน้มโลกในอนาคต"

                        

                           เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต


            ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆ ก็มีการพัฒนาไปมากขึ้น และเทคโนโลยีก็จะเข้ามีบทบาทกับเรามากขึ้นในชีวิตประจำวัน  เราใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันก็จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างมาก และ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่เราในเรื่องต่างๆ มากมาย
            เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกเป็นอย่างไร เราก็จะต้องเข้าใจก่อนว่า ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น  และในอนาคต ในโลกของเราก็อาจจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะทำให้ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารของเราที่ทำให้เรานั้นสามารถสื่อสารกันได้เร็วขึ้น หรือว่าด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งถือได้ว่าสิ่งนี้เข้ามามีบทบาทต่อทุกคนในโลกนี้ เพราะการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของเราในปัจจุบันก็จะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เราใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณ ประมวลผล หรือว่าติดต่อสื่อสารกัน สิ่งนี้ก็ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไป เพราะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนรู้จักคอมพิวเตอร์ และสมัยนี้ถ้าใครไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเป็นคนที่ล้าหลัง  และด้านการแพทย์ก็ยังมีการพัฒนาไปมาก เราสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่เรานำหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัด จึงทำให้เราบาดเจ็บน้อยลง แต่สิ่งนี้ก็ยังมีไม่ค่อยแพร่หลาย แต่ในอนาคตเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เราจะไม่เห็นหมอมาผ่าตัดเรา แต่เราจะเห็นหุ่นยนต์มาผ่าตัดเรา และจะทำให้เรามีความสะดวกในการรักษาและจะรวดเร็วด้วย   และปัจจุบันนี้การพัฒนาทางด้านดาวเทียมก็ถือว่ามีการเจริญมากยิ่งขึ้นเราสามารถสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆ บนโลกอย่างชัดเจน และในอนาคตเราก็อาจจะมีดาวเทียมกันทุกคน มันทำให้เรามีความสะดวกทำให้เรานั้นสามารถทำสิ่งต่างๆ อย่างที่เราต้องการมากขึ้น แต่การมีสิ่งที่ทันสมัยเหล่านี้ก็ยังมีโทษแก่เราอีกด้วย อย่างเช่น ถ้าเราสามารถเห็นพื้นที่ทุกส่วนของโลก ก็จะทำให้ประเทศต่างๆขาดความมั่นคง เพราะถ้ามีกลุ่มผู้ร้ายก็จะทำให้ผู้ร้ายเหล่านั้นหลบหนีได้เร็วและง่ายขึ้นอีกด้วย  นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อยของเทคโนโลยีที่ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไป และจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกอย่างแน่นอนในอนาคต
            แนวน้อมของโลกในอนาคตเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และจะทำให้เรามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และการพัฒนาเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และโทษ  ดังนั้นเราควรเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสมกับตัวเรา และให้ความปลอดภัยกับตัวเรามากที่สุด และเราควรที่จะจำเอาไว้ว่าการที่เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มันก็ไม่เท่ากับเราทุกคนเป็นคนดี เป็นคนที่รู้จักพอเพียง เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่การพัฒนาเทคโนโลยี แต่อยู่ที่ตัวเราว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายฟัยซอล วิเศษศาสน์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

32685

เขียน

01 Jun 2006 @ 12:53
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 14:34
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก