แผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2549

อาจมีกิจกรรมชนิดที่ว่ามีการ "ยกมือฉายไฟ" มาจากพื้นที่ให้เราได้ลงไปสนับสนุนและร่วม ลปรร.อีกหลายกิจกรรม

          ในเดือนมิถุนายน  2549  ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  มีแผนที่จะดำเนินการ ดังนี้ครับ

 • วันที่   2      (เช้า) กิจกรรมการสร้าง/ออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล และการทำความเข้าใจกับทีมนักวิจัยชาวบ้าน ณ บ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
                   (บ่าย) กิจกรรมเดียวกันที่ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย
 • วันที่ 4 - 5   ผมและคุณสายัณห์ จะร่วม ลปรร.กับ นศ.ป.โท สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาของ มรภ.กำแพงเพชร ประเด็น  "การสนทนากลุ่ม"
 • วันที่    7     วันนิเทศงานประจำเดือน จะร่วมติดตามความก้าวหน้าฯ ณ อ.เมืองกำแพงเพชร
 • วันที่    8     วันนิเทศงานประจำเดือน จะร่วมติดตามความก้าวหน้าฯ ณ กิ่ง อ.โกสัมพีนคร
 • วันที่    9     วันนิเทศงานประจำเดือน จะร่วมติดตามความก้าวหน้าฯ ณ อ.ทรายทองวัฒนา
 • วันที่   15    ผมจะไปเข้าร่วมงานฉลองครบรอบวันเกิด Gotoknow ที่ กทม.
 • วันที่   20    DW สายที่ 1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเป็นเจ้าภาพ
 • วันที่   21    DW สายที่ 2 สำนักงานเกษตรกิ่ง อ.บึงสามาคคีเป็นเจ้าภาพ
 • วันที่   23    ประชุมทีมงานวิจัย PARพืชปลอดภัย ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัด
 • วันที่ 27-28 กิจกรรมการสรุปความก้าวหน้า PAR พืชปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

        เป็นกิจกรรมหลักๆ ที่พอจะกำหนดวันไว้เรียบร้อยแล้ว  อาจมีกิจกรรมชนิดที่ว่ามีการ "ยกมือฉายไฟ" มาจากพื้นที่ให้เราได้ลงไปสนับสนุนและร่วม ลปรร.อีกหลายกิจกรรม  คอยติดตามอ่านบันทึกต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)