ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

 

      ข้อมูล(data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นจาก การดำเนินงาน หรือที่ได้จากหน่วยงานอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจได้ทันที จะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วตัวอย่างเช่น คะแนน  จำนวนเงิน  ราคาสินค้า ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่  หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

    ส่วนคำว่าสารสนเทศ(Information)หมายถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ เป็นข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน เช่นซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายปริญญา ปานเล่ห์ความเห็น (3)

กิฟท์
IP: xxx.137.178.8
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

นาย กมลศักด์
IP: xxx.10.158.48
เขียนเมื่อ 

ฮา ›ร็ม %๐ ]-[€l2O

STAR
IP: xxx.19.155.106
เขียนเมื่อ 

ยาวไปไหม.. แต่ก้เข้าใจชัดเจน

ขอบคุนค้า าาา ;)