สัมมนา KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ ม.ขอนแก่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังนี้

วันที่สัมมนา จากเดิม 2-4 มิ.ย.49  เปลี่ยนเป็น 2-3 มิ.ย.49

สถานที่จัดสัมมนา จากเดิม ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารขวัญมอ เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ต้องเปลี่ยนสถานที่กระทันหัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการความเห็น (1)

aung
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

การสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้ารับการสัมมนา จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของBlog ที่เราคุ้นเคย ได้แก่ ชายขอบ, beeman, Dr.ka-poom,คุณบอย สหเวช และอีกหลายท่าน ขอเชิญบุคลากร ม.ขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ