หลายปีก่อนได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดอดีตผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ ซึ่งท่านมาจากปูนซิเมนต์ไทย จึงมักมีเกร็ดความรู้มาเล่าให้ฟังอยู่เป็นประจำ ต้องยอมรับว่าท่านเป็น Role Model ของผมคนหนึ่งทีเดียวในเรื่อง ลปรร

ครั้งหนึ่งท่านพูดให้ฟังเกี่ยวกับว่าองค์กรที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะต้องเน้นที่การสร้างคน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนด้วย เพราะถ้าคนดีแต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลว ก็อาจจะแกว่งได้ถ้าจิตไม่เที่ยงพอ การสร้างคนให้เป็นคนคุณภาพขององค์กรนั้น ท่านอาจารย์บอกว่าต้องทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า 3 อยาก 2 เป็น ได้แก่

อยากอยู่ คือทำให้พนักงานมีความรู้สึกเหมือนบริษัท หรือองค์กรเป็นบ้านที่ 2 ตื่นเช้ามาก็อยากจะมาทำงานไม่ใช่บิดขี้เกียจแล้วนอนต่อ

อยากทำ คือเมื่อมาทำงานแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำให้ได้ดี ทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และทำตามระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด

อยากคิด คือไม่ใช่ว่าทำแค่ตามสั่ง หรือตามมาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น เมื่อพบสิ่งผิดปกติ หรือมีพบว่าน่าจะทำบางอย่างให้ดีขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น เกิดความสูญเสียน้อยลง ก็ต้องคิดวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เหมือนแนวคิด Kaizen ของญี่ปุ่น

คิดเป็น คือมีความคิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไม่พอ ต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์มีหลักการด้วย ดังนั้นบริษัท หรือหน่วยงานจะต้องให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมถึงเทคนิควิธีการคิดวิเคราะห์

ทำเป็น คือทำอย่างถูกเรื่องถูกต้อง ไม่ทำไปเสียไป หรือทดลองแบบไม่มีหลักการ

ซึ่งถ้าทำได้ครบตามนี้ องค์กรก็จะกลายเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ที่เรียกว่า High Performance Organization นั่นเอง