สวัสดีครับทุกคนที่ได้มีโอกาสแวบเข้ามาอ่านบล็อคของผม ผมสนใจในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตต่างๆ และได้ยินเรื่องเกี่ยวกับ Blog มานาน แต่นี่เป็นครั้งแรกของผมที่มี Blog เป็นของตัวเอง หวังอยู่ว่าตัวเองจะมีเวลามาเขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องความเป็นมาของโครงการบ้านดินในประเทศไทยครับ เรื่องบ้านดินอาจจะถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยก็ว่าได้ และสำหรับผมซึ่งความจริงก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการจัดการอบรม หรือเรื่องของตัวบ้านดินเองมาตั้งแต่ก่อนมาทำงานด้านนี้ การได้ทำงานกับโครงการบ้านดิน อาศรมวงศ์สนิท ตั้งแต่ปี 45 มาจนถึงปัจจุบันก็ถือเป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและชีวิตไปพอสมควรทีเดียว เริ่มเรื่องด้วยบทเริ่มต้นโครงการก่อนละกันนะครับ โครงการบ้านดิน อาศรมวงศ์สนิท ได้เริ่มต้นจากการที่ คุณประชา หุตานุวัตร ได้มีโอกาสพบกับนักก่อสร้างบ้านดินคู่หนึ่ง คือ คุณ Janell Kapoor ชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดีย และ คุณ Michell Span ชาวฮอลแลนด์ เนื่องจากอาศรมวงศ์สนิท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.semsikkha.org) ถือเป็นชุมชนทดลอง เพื่อให้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ ก่อนหน้านั้นบ้านพักเจ้าหน้าที่มักสร้างจากไม้เก่า หรือจาก ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ แต่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ ประกอบกับทางอาศรมฯ เองก็เคยได้ยินเรื่องบ้านดินอยู่บ้าง อีกทั้งคุณโจน จันใด ซึ่งเป็นชาวบ้านที่สร้างบ้านดินมาก่อนหน้านั้นเกือบ 5 ปี ก็เป็นหนึ่งในกัลยาณมิตรของอาศรมฯ มาก่อน ทางอาศรมวงศ์สนิทจึงได้ตัดสินใจที่จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่อาศรมวงศ์สนิท ในเดือน มกราคม 2545 โดยเชิญคุณ โจน จันใด มาร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน โดยประชาสัมพันธ์กันในวงแคบ โดยผ่านทางองค์กรเครือข่าย และสื่อที่พอจะมีอยู่ (เช่นในวารสาร สารเพื่อนเสม และสารโกมล) ซึ่งผู้เข้าร่วมที่สมัครเข้ามารวมไปถึง ชาวบ้านจากสมัชชาคนจน ชาวพม่า และกัมพูชาที่มาอบรมที่อาศรม จากการอบรมครั้งแรกพบว่า เทคนิควิธีที่ชาวต่างชาติทั้งสองคนนำมาฝึกอบรมให้นั้น ต่างจากเทคนิควิธีที่ คุณโจน ได้ทำมา ทางอาศรมจึงตัดสินใจจัด การอบรมอีกครั้ง ขึ้นที่บ้านของคุณโจน เพื่ออบรมอีกเทคนิควิธีหนึ่ง ตอนต่อไปคงได้เริ่มลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น และสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกอบรมครั้งแรกเพิ่มเติมนะครับ