ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวของข้าราชการ

(ชาย)

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวของข้าราชการ

(หญิง)

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวของลูกจ้างประจำ

(ชาย)

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวของพนักงานราชการ

(ชาย)

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวของพนักงานราชการ

(หญิง)

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว

ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ชาย)

(ยังไม่ได้ประดับอินทรธนู)

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว

ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หญิง)

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หญิง)

สำหรับการติดแถบแพรเปล่า (แถบแพรที่ระลึก) ใช้ติดที่อกเสื้อด้านซ้าย นั้น ได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวัง (เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรับเสด็จฯ ในวันที่ 4 ม.ค. 2553) แล้วว่า การสวมเครื่องแบบชุดปกติขาว เพื่อเป็นการให้เกียรติในการใส่ชุดเครื่องแบบ ฯ ข้าราชการ หรือบุคลากรของรัฐทุกคน สามารถติดแถบแพรเปล่า (แถบแพรที่ระลึก) ได้...

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานหลากหลายประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา แต่มหาวิทยาลัยก็สามารถบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย...

สำหรับท่านที่ต้องการอ่านความรู้เกี่ยวกับ แถบแพรที่ระลึก ให้ศึกษาได้ตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussaya38/336314

ศึกษารายละเอียดและดูภาพบรรยากาศการรับเสด็จ ฯ

ซึ่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัยได้แต่งชุดปกติขาว

โดย download ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/bussaya13/365109