บทบาทสมมติ

พวกเขาไม่พูดอะไรเลย ไม่ซักถาม ไม่มีปฏิกิริยา

วันนี้ฉันกับเด็กๆ เล่น บทบาทสมมติกันในชั่วโมงเรียน

เรื่องมีอยู่ว่าเด็กๆ เขาจะออกไปเรียนในสถานประกอบการ พูดง่ายๆ ก็คือไปฝึกงานนั่นเอง

บทบาทสมมติของพวกเขาคือทดลองเป็นเจ้าของฟาร์ม เป็นคนงาน และเป็นนักศึกษาฝึกงาน

เด็กๆ คิดภาพเจ้าของฟาร์มไว้ว่า น่าจะเป็นคนนั่งเต๊ะจุ๊ย และคอยสั่งการ แต่สิ่งที่สองกลุ่มทำเหมือนกันคือ"นักศึกษาฝึกงานไม่พูดอะไรเลย" แปลกแต่จริงคือสิ่งที่พบและประจักษ์แก่สายตาคือ พวกเขาไม่พูดอะไรเลย ไม่ซักถาม ไม่มีปฏิกิริยา

มีผู้ชม และผู้วิจารณ์ ก็ไม่แสดงความคิดเห็น

ครู ผู้ทำหน้าที่คุณอำนวย ต้องจัดหากิจกรรมอื่น ที่กระตุ้น และน่าเร้าใจมากกว่านี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลางความเห็น (0)