ผมรับราชการครูเพียงไม่กี่ปีครับ

แต่ผมมีเรื่องอยากขอความกระจ่างหรือข้อคิดเห็นกับทุกท่านครับ

เรื่องความดีความชอบครับอาจเป็นเรื่องที่ฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมครับ

สำหรับผม ผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกครับ ที่โรงเรียนใดจะได้ 2 ขั้นกีคน ขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์เม็ดเงินเดือนของครูในโรงเรียนนั้น นั่นหมายความว่าโรงเรียนใดจะได้สองขั้นกี่คนถูกกำหนดโดยเงินเดือนของครูโรงเรียนนั้นอยู่แล้ว จะทำงานเต็มที่หรือไม่ปีนั้นก็ได้2ขั้นตามเกณฑ์(เช่น 3 คนเป็นต้น)

แต่อีกโรงเรียน ครูทำงาน จน สพท.ชื่นชม แต่เม็ดเงินมีน้อยได้ 1.5 ขั้นก็ได้ไม่ทุกคน (เป็นบุญหน่อยก็ 3 ปีมานี้แหละที่เฉลี่ยได้ทุกคน)

ท่านคิดว่าการจัดสรรความดีความชอบของกระทรวงฯทำได้ถูกต้องหรือยังครับ

(แค่ความรู้สึกของครูคนหนึ่งนะครับ..อาจมีความรอบรู้น้อยจึงอยากได้คำชี้แนะครับ)