อิน
นางสาว จรีภรณ์ ทิศอาจ

hotcoffee


โครงงานภาษาอังกฤษ

แนวคิดสำคัญ

การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาการคิดของ บลูม (Bloom) ทั้ง 6 ขั้น กล่าวคือ ความรู้ความจำ(Knowledge) ความเข้าใจ(Comprehension) การนำไปใช้(Application) การวิเคราะห์(Analysis)   การสังเคราะห์(Synthesis)การประเมินค่า(Evaluation)และยังเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การ        วางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิต และการประเมินผลงานโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้

  

โครงงาน

HOT  COFFEE

 

ชื่อโครงงาน          โครงงานการทำกาแฟร้อน

                                (HOT COFFEE)

ที่มาและความเป็นมาของโครงงาน

                เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเราต้องการรับประทานอาหาร และดื่มนม  กาแฟ  น้ำชา  ยามเวลารีบเร่ง หรือเป็นอาหารเช้า  Breakfast  เพื่อให้เกิดการรวดเร็วในการทำกาแฟร้อน และ ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายขั้นตอน  วิธีการทำ  จึงได้จัดทำ โครงงานนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอธิบายขั้นตอนการทำกาแฟร้อน

                2.  เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ

                3.  เพื่อจัดทำ Menu ใช้ในชีวิตประจำวัน

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

                ขั้นตอนการเขียนอธิบายการทำกาแฟร้อน  สามารถนำมาพัฒนาการทำ  Menu  อาหารได้และพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเรื่องการเขียนได้ด้วย

บทเอกสาร

                ศึกษาการใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนประโยค  อธิบายความ Grammar  เรื่อง  Present  simple  Tense   ผสมผสานกับการใช้วิชา  Computer  ภาษาไทย และ       ศิลปศึกษาในการจัดทำแผ่นพับโครงงาน

อุปกรณ์

                1.  Computer  Printer

                2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย จุฬา CAI.  Author wear CAI.

วิธีดำเนินการศึกษา

                ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาขั้นตอนการทำกาแฟร้อน

                -  สอบถามการทำกาแฟร้อนจากผู้รู้

                -  อธิบายขั้นตอนการทำกาแฟร้อน

                -  วาดรูปประกอบการทำกาแฟร้อน

                -  จัดทำรูปแบบการทำแผ่นพับ

                ขั้นตอนที่ 2  จัดทำแผ่นพับการทำกาแฟร้อนจาก Computer เพื่อรวบรวมเป็นเอกสารการค้นคว้า อ้างอิงในชั้นเรียน และในห้องสมุด

                สอบถามความคิดเห็นและบันทึกความคิดเห็นของเพื่อน ๆ

ผลการศึกษาค้นคว้า

                1.  ได้แผ่นพับการทำกาแฟร้อน จำนวน 5 แผ่น

                2.  การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอธิบายขั้นตอนการทำกาแฟร้อนได้

                3.  ผลการสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อน ๆ      ชั้นม. 3 มีความคิดเห็นว่า แผ่นพับการทำกาแฟร้อนนี้น่าสนใจ และเข้าใจง่าย เพราะมีภาพประกอบ คำอธิบายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษได้

........................................

เสนอ

อาจารย์จรีภรณ์  ทิศอาจ

จัดทำโดย

นายวสันต์  จันทร์ทับทอง เลขที่ 3

Recipe

Hot  coffee

1.  Put  two  tea  spoons  of  coffee  in  the  cup.

2.  Put  two  tea  spoons  of  sugar  in  the  cap.

3.  Add  the  milk  or  add  the  coffeemate.

4.  Pour  hot  water  in  the  cup.

5.  Stir  coffee  with  spoon.

6.  Drink  hot  coffee.

ภาษาอังกฤษหลัก 10 (อ 016)  Term 2/2544

21 January  2002

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 323950เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2009 20:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (10)

การเรียนรู้ด้วยโครงงาน

เป็นการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาความคิดทั้งระบบ

 

 

 

ชอบจิบกาแฟ  น่าดื่มจัง  สวัสดีปีใหม่ครับ

ขอบคุณนะคะ

สวัสดีปีใหม่นะคะ

มีความสุข

ความเจริญ

ตลอดไป

 

drink coffee

อย่าลืมทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะคะ

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้

 

ขออนุญาตนำไปเป็นตัวอย่างนะคะ ขอบคุณค่ะ

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี