วันนี้ 30-5-49 ดิฉันเชิญน้องๆไอทีมาปรึกษาว่าในช่วงอีก4เดือนจะสิ้นสุดงบประมาณ49แล้ว    เรามาติดตามและพัฒนางานที่ยังค้างๆอยู่จะดีใหมโดยให้เล่าถึงงานตัวเอง     น้องๆทั้ง5คนได้เล่าถึงระบบงาน แผน และปัญหาอุปสรรค     เราตั้งใจกันที่จะลปรรกันสัปดาห์ละ2ครั้งในช่วง 4เดือนข้างหน้านี้       ในการประชุมครั้งหน้าจะให้น้องๆไอทีมาลปรรและเล่าถึงผลสำเร็จค่ะ