ระบบประสานงาน


คณะต้นแบบของการประสานงาน

ที่ได้เล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่าการปรับโครงสร้างของคณะเภสัชฯ มข ได้ใช้เทคนิคให้สายสนับสนุนร่วมกันคิด และสร้างระบบการประสานงานในการบริหารจัดการใหม่ และสำนักงานคณบดีที่สายสนับสนุนมาสังกัดรวมกันแทนการสังกัดภาควิชานั้น ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า เราจะเป็นคณะต้นแบบของการประสานงาน

สิ่งที่ได้กำหนดระบบการประสานงานที่ร่วมกันคิดได้ดังนี้ค่ะ

1 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะการเป็นเจ้าภาพงานและรับผิดชอบตัวชี้วัด ทั้งตัวชี้วัดขององค์กร หรือ กลุ่มงาน  ตัวชี้วัดที่จำเป็นในการพัฒนางาน ตัวชี้วัดที่ต้องควบคุมหรือความเสี่ยง โดยทุกคนปฏิบัติงานเบ็ดเสร็จในตัวเองอย่างบูรณาการ คือ การทำงานที่ครบกระบวนงานที่เป็นเจ้าภาพทั้งหมด

2 การประสานงานในลักษณะทีมงาน ที่สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน

3 การประสานงานข้ามทีมงาน

4 การให้บริการ ณ จุดบริการเดียว ที่อาจารย์หรือนักศึกษาสามารถติดต่องานที่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคนใดก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งงานต่อกันในรูปแบบประสานงานทีมงาน

5 การประสานงานในลักษณะของงานที่ต้องกำกับ ควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ จะกำหนดลำดับชั้นการควบคุมแต่ให้สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็น  เพื่อความมั่นใจต่อผู้บริหาร 

การประสานงานดังกล่าวจะใช้เครื่องมือหลายอย่าง เช่น การจัดทำเอกสารแนะนำลูกค้า  คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงาน เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ  ให้ครบทุกกระบวนงาน 

สมาชิกท่านใดที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วฝากให้คำแนะนำด้วย

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 32595เขียนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2006 22:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 22:40 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

ดีใจที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านบล็อกค่ะ

การประสานงานเป็นเรื่องสำคัญมากๆ โดยทางปฏิบัติพยายามอย่าให้กลายเป็นการประสานงา จะดีที่สุดค่ะ อิๆ

อีกอย่างการประสานงานให้มีเจ้าภาพหลักไว้ด้วยงานจะราบรื่นดี

การทำงานเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทราบว่าจะมีการแลกความรู้กันวันที่ 1 มิถุนายน นี้ เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ

คุณมยุรี  ได้แจ้งมาว่าจะมีการนัดกลุ่มย่อยของเลขาคณะที่จะช่วยกันดู KPI 57 ตัวของระบบประกันคุณภาพ  ว่าจะบริหารจัดการให้ได้มาอย่างไร  เข้าใจว่าจะนัดการประมาณสัปดาห์หน้า (5-9 มิย.) ถ้าได้วันอย่างไร จะแจ้งให้ทราบนะคะ

ยินดีร่วมด้วย  วันที่ไม่ว่างคือ 6 มิ.ย บ่ายและ 8 มิ.ย เที่ยงอาจจะเลยถึงบ่าย
ยังคงติดตามแนวทางใหม่ๆ ที่เภสัชฯ มข.เสมอ และจะต้องเรียนรู้และขอความช่วยเหลือจากพี่กิตติมาเช่นเดิมครับ.......:)
การประชุมเลขานุการคณะ สถาบัน/สำนัก ผอกอง ในวันที่ 29 มิถุนายน ใครจะส่งวาระการประชุมไหมคะ คงต้องนำเรื่องการสื่อสารผ่านบล็อก vertion 2 เล่าสู่กันฟังเนอะ

อบากรู้เกี่ยวกับความหมายของระบบการประสานงานพัฒนาหนะค่ะ

ช่วยหน่อยได้ไหมค่ะ

ที่เกี่ยวกับระบบการประสานงานพัฒนาหมดเลยค่ะ

ระบบการประสานงานเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารจัดการสำนักงานที่ผู้ปฏิบัติร่วมกันสร้างระบบขึ้น เพราะเห็นว่าการทำงานของสายสนับสนุนในระดับคณะวิชาการประสานงานมีความสำคัญ ซึ่งจะมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน หรือประสานงานกับอาจารย์ ประสานงานกับผู้บริหาร จึงได้มีการกำหนดระบบขึ้น ได้แก่

1. การกำหนดเจ้าภาพงาน หรือ TOR ที่มีตัวชี้วัดที่แต่ละคนรับผิดชอบ โดยที่เจ้าภาพงานจะมีหน้าที่ในการออกแบบงานได้ทั้งหมด การพัฒนางาน หรือพัฒนาวิธีการทำงาน การออกแบบงานที่ตนรับผิดชอบแต่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานอื่นๆ สนับสนุนงาน ว่าต้องสนับสนุนอย่างไร แต่ความรับผิดชอบทั้งหมดยังอยู่ที่เจ้าภาพงาน (การให้ผู้อื่นช่วยตนเองต้องติดตามว่าเรียบร้อยด้วยหรือไม่ ผู้สนับสนุนทำผิดพลาดตนเองยังต้องรับผิดชอบงานนั้นอยู่)

2. การประสานงานแบบทีม คือ การปฏิบัติหน้าที่แทนงานกันได้ เช่น

จับคู่งาน หากมีการลาจะรับหน้าที่แทนในช่วงที่ลา และส่งมอบคืนเมื่อมาปฏิบัติงาน

จัดเป็นทีมงาน และทีมงานฝึกในการมีหัวหน้าทีมในการทำงานเป็นทีม

3. การประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร คือ การกำหนดเป็นระดับชั้นอยู่แต่ให้ระดับชั้นสั้นที่สุด เนื่องจากระบบราชการยังคงมีระเบียบที่กำกับ การเป็นเจ้าภาพงานที่ทำงานแบบเบ็ดเสร็จจะได้เฉพาะงานในหน่วยงาน หรือในคณะเท่านั้น แต่หากงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอก หรือการส่งหนังสือออกภายนอก หรือด้านการเงินที่มีระเบียบกำหนดไว้จะคงใช้ระบบลำดับชั้น แต่เฉพาะเรื่องที่ต้องผ่านการกำกับตรวจสอบ คือ การเป็นลักษณะของกลุ่มงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานย่อยที่ผ่านเรื่อง

4. การประสานงานแบบข้ามทีม จะเป็นการทำงานในลักษณะของการขอสนับสนุนงานที่เจ้าภาพงานออกแบบการขอสนับสนุน แต่ใช้ระบบการประเมินซึ่งกันและกัน โดยการประเมินให้ใช้เชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบ หรือพัฒนาการออบแบบงานสนับสนุน และใช้ระบบการประสานในรูปแบบการประชุมด้วยค่ะ

ขอโทษค่ะข้อความที่ 7 ไม่ได้บอกชื่อไปค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี