วิทยากร พื้นที่ จ.ตราด (งานมหกรรมจัดการความรู้เรื่อง "สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน" คนที่ 2)

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

ชื่อ-สกุล .....นางสาวจิรสุดา งาเจือ....

สถานที่ติดต่อ....2/8 อาคารพระราชเขมากร ถนนเนินตาแมว อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3952-4200 FAX . 0-3952-4200................. E-Mail....tan-chirasuda @ yahoo.com......

ประสบการณ์การทำงาน...

 1. คณะกรรมการกลุ่มสัจจะฯม.1 ตำบลเนินทราย ( ฝ่ายเงินกู้ - ปลอดหนี้ธกส.ระยะสั้นยาว)
 2. คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯวัดไผ่ล้อมตราด
 3. ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มสัจจะฯวัดไผ่ล้อมตราด

บทบาท/หน้าที่ในโครงการ/กลุ่ม/เครือข่าย

 1. คุณอำนวย
 2. คุณประสาน

ความรู้/ทักษะในการทำงานตามบทบาท/หน้าที่

 1. สร้างแกนนำในชุมชน
 2. คอยช่วยประสานไมตรีระหว่างกรรมการและสมาชิก

ความรู้/ทักษะพิเศษอื่นๆ

 • ดูภาพรวมเรื่องการรวมซื้อรวมขายของเครือข่ายระดับจังหวัดตราด ( กลุ่มสัจจะฯ )

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนา

 1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ 5 พื้นที่ ( ปัญหา + อุปสรรค + ผลที่สำเร็จ )
 2. เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของตำบลน้ำขาว
 3. ดูหาดสงขลา
 4. ฟังมุมมองของปราชญ์เกี่ยวกับองค์กรการเงินชุมชน ( ในมุมมองด้านต่างๆ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)