ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  ประธานคณะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่ 28 ณ โรงแรม ปาร์ค ไฮแอท แกรนด์  กรุงโฮจิมินต์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 มิถนายน 2549

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปค กับผู้แทนจากกลุ่มเขตเศรษฐกิจประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่ 28 ณ โรงแรมปาร์ค ไฮแอท แกรนด์  กรุงโฮจิมินต์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 มิถนายน 2549