อวยพรวันเกิด


วันเกิดเป็นวันสำคัญเฉพาะของเจ้าของวันเกิด ซึ่งเขาจะมีความรู้สึกที่ดีและประทับใจที่ทุกคนให้ความสำคัญต่อวันสำคัญของเขาที่เวียนมาครบรอบในแต่ละปี

 

พลพรพรพลังดังความคิด

ขอให้มิตรผู้อยู่ไกลใจสุขสันต์

คล้ายวันเกิดยี่สิบหกกุมภาพันธ์

แม้นหมายมั่นสิ่งใดดีมีมาเอย

มอบ...พลพร  มากแก้ว

จาก...ไชยญาณ  บุญยศ

 

ยี่สิบหกกุมภาพันธ์คล้ายวันเกิด

พรประเสริฐส่งผลดลให้เห็น

ขอให้เพื่อนจงพบสุขทุกประเด็น

อยากให้เป็นอย่างใดดังใจเทอญ

มอบ...เกด  พระไชยบุญ

จาก...ไชยญาณ  บุญยศ


สุขสันต์วันเกิดนี้          น้องหนู

หวังสิ่งใดจงพรู           พรั่งพร้อม

มิมีหมู่ศัตรู                 คอยกลั่น  แกล้งนา

มีแต่คนรักล้อม           โอบอุ้มเธอเสมอ

                                ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ 

ขอ...    จงสุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
ให้...     สิ่งเลิศสุขีมีมาหา
โชค...  พรั่งพรูสู่น้องปาล์มอรินดา
ดี...      ทั่วหล้าพามงคลดลแด่เธอ
                                      รักเสมอ
                              ไชยญาณ บุญยศ

 

มอบให้.........นาวิน  ผลละมุด                    

         “ครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีเถาะนี้

ขอจงมีความสุขทุกสถาน

ให้มั่นคงก้าวหน้าทางการงาน

ทุกวันวารสิ่งดีมีมาเอย.”

จากครู ......... บุญรัตน์  บุญยศ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(ผู้ประพันธ์ : ไชยญาณ  บุญยศ)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผอ.อารียา  วุฒิยางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย (ผู้ประพันธ์ : ไชยญาณ  บุญยศ)

อายุ…       ยืนแต่ดูเยาว์สาวไม่สร่าง

วรรณะ...   อย่างเนื้อทองผุดผ่องใส

สุขะ…        ชื่นรื่นรมย์สมดั่งใจ

พละ...       ให้มั่งมีโชคดีเอย.

        จาก เล็ก

๒๔ มกราคม ๒๕๕๔

ยี่สิบแปดธันวามาพบพาน

น้องไชยญาณคนดีของพี่พี่

เก่งทั้งร้องเก่งทั้งพูดดูเข้าที

ขอให้มีความสุขทุกวันคืน

(นักกลอนหัดแต่ง : ประพันธ์เพื่อมอบให้ไชยญาณ  บุญยศ ...ขอบคุณครับ...)

 

คล้ายวันเกิด ปี ๒๕๕๓

วัน...   เวลาที่พบกันไม่นานนัก 

เกิด...  ภาพลักษณ์ทางดีที่เหมาะสม     

ปี...     ใหม่ของชีวิตวรณ์สอนคำคม

นี้...     อุดมคุณค่าถ้าทำตาม

ขอ...   จงมีความกล้าอย่าเหยาะแหยะ

ให้...    รู้และรอบคอบคนเกรงขาม

มี...     วินัยใจซื่อคือความงาม

สุข...    ทุกยามยิ้มร่าสง่าเอย.

           จาก... ครูไชยญาณ - ครูเล็ก

           วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

           (ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)

จง      เป็นเอื้องช่องามยามใกล้ชิด

มี...        จริตธรรมชาติวางมาดสวย

ความ...  ดีส่งเสริมคนใช่จนรวย

สุข...      โชคอวยทุกเรื่องแด่เอื้องเอย.

                                    ลุงไชยญาณ และป้าเล็ก

                                        ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

                                (ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)

        คล้ายวันเกิด ปี ๒๕๕๓

เตรียม...   ทุกสิ่งพร้อมสรรพสำหรับเจ้า

ตัว...        สั่นเทาเหงื่อไหลมิหน่ายหนี   

ตั้ง...       ใจสร้างเพื่อลูกได้สิ่งดี

มั่น...      มายมีอนาคตสุขสำราญ

เพื่อ...     เจ้าสู่สังคมอุดมพร้อ

วัน...        นี้ยอมระอาเอือมเสื่อมสังขาร     

ข้าง...       ไหนดีจงสำนึกฝึกสันดาน

หน้า...     เบิกบาใจทดท้อต้องขอเอย.

                จาก... ป้าจิ๋ม พ่อและแม่

                                            ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓

                                     ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์

ขอ.........เชิญพรทั่วสากลดลแด่ยี่

ให้.........โชคดีสารพัดที่ปรารถนา

มี..........อายุ วรรณะ พละพา

ความสุข...มาพร้อมพลันวันเกิดเอย.

จาก  ป้าจิ๋ม ลุงไชยญาณ และป้าเล็ก

 ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ (ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)

 

สุขสันต์.........เถิดคนดีของพี่น้อง

วันเกิด.........ของเธอปีนี้ปีห้าสาม

นะ.........เมตตามหาคุณหนุนนงราม

หยก......คนงามจงโชคดีทั้งปีเอย.

จาก  พ่อแม่ พี่นุ และทุกๆ คน

 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)

 

      สุขสันต์วันเกิด ปี ๒๕๕๐

      ถึงวันเกิดของป้าน้อยในปีนี้

เราน้องพี่ "รัตนายน" ทุกคนหวัง

อัญเชิญพระประทานพรเพิ่มพลัง

วรรณะดั่งดุจแสงศศิธร

      อายุยืนโชคดีทวีทรัพย์

คณานับด้วยสุขสโมสร

อริพ่ายฝ่ายดีไม่หนีจร

เค้กสี่ปอนด์เป็นของขวัญวันเกิดเอย.

(ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)

 

 

      เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของปีนี้

ให้โชคดีดั่งแนนปรารถนา

พ้นสิ่งร้ายให้ดีทวีมา

สุขหรรษาเอมอิ่มใจและกายเอย.

ด้วยรัก...จากลุงญาณ- ป้าเล็ก

           ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓

 

   ให้โชคดีสุขีคล้ายวันเกิด

ให้สิ่งเลิศสู่บุญยืน "ป๊อด" นวลขำ

ให้ร่ำรวยโชคลาภเป็นกอบกำ

ให้อยู่ค้ำฟ้าดินนะพี่เอย.

ด้วยรัก...จากไชยญาณ  บุญยศ

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

 

แด่... แม่ ป้า และภรรยาที่น่ารัก

         ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม

ขอนงรามมีสุขมหาศาล

ทั้งกายใจอิ่มเอมเปรมสราญ

ทั้งลูกหลานสามีดีกว่าเดิม

         ทั้งเคารพทั้งเชื่อฟังทั้งใกล้ชิด

ขาดใดนิดไม่ละวางช่วยสร้างเสริม

ชอบสิ่งใดใครก็หามาเพิ่มเติม

จันทร์นี้เริ่มเพื่อแม่ ป้า ภรรยาเอย.

         จาก ลูก หลาน และสามี       

(๔ มกราคม ๒๕๕๓ : ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)

ถึงวัยหนึ่งในสี่ของชีวิต

คนใกล้ชิดทุกผู้สู้สั่งสม

สรรสิ่งดีมีมายื่นด้วยชื่นชม

หวังอารมณ์คนรับมอบจะชอบใจ

พ่อและแม่แม้สูงวัยยังไม่มาก

แต่ก็อยากมองเห็นลูกสุขสดใส

อนาคตก้าวหน้าเจริญไกล

ดั่งโคมไฟนาฬิกานะลูกเอย. (๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ : ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)

  ถึงน้าป๊กคนดีที่น่ารัก

ขอทายทักน้าคนสวยด้วยของขวัญ

วันเกิดนี้ให้มีสุขทุกคืนวัน

สารพันคิดสิ่งใดได้ดังคิด

         นุและพ่อขอฝากใจมาให้น้า

ไม่ได้มาขออภัยในความผิด

แต่จริงใจไม่ลืมเลือนเสมือนมิตร

ของน้อยนิดจากลูก พ่อ สุดหล่อเอย.

(๒๐ เมษายน ๒๕๔๐ : ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)

หมายเลขบันทึก: 320847เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2009 00:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 06:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ มาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยคนค่ะ ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ..

ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี