พี่น้อง สคร. สสจ. สสอ. สอ.  ที่รัก  ทำอย่างไรจึงจะมีข้อมูล เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน มาใช้งานในพื้นที่  อย่างต่อเนื่อง  เชิญคุย นินทา กันมาบ้างนะ