วิทยานิพนธ์โครงร่างฉบับแก้ปรับปรุง

 

เรียน คุณ อำพรรณ

      ได้ทำการส่งโครงร่างที่มีการปรับหลังจากที่ได้ประชุึมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปครั้งหนึ่งแล้วและอยู่ระหว่างติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกคาดหวังว่าจะได้รับการให้ความคิดเห็นกลางเดือนมิถุนายน 2549(อาจารย์ที่ปรึกษาเจรจาและแนะนำ) สำหรับแผ่นดิสและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจะตามอีกในภายหน้าตามที่แจ้งครับ

 

     เกษมชาต 27/05/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 009-now.orgความเห็น (0)