กรมการขนส่งทางบกแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมีเวลาในการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ยาวนานขึ้นและหลีกเลี่ยงการดำเนินการช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ เช่น ปีใหม่

 • ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวที่ทำครั้งแรกมีอายุ 1 ปี สามารถมาขอเปลี่ยนเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี ได้ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

      หลักฐาน

 1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท
 6. หากต้องการบัตรแบบใหม่ที่เป็นพลาสติกไม่ต้องนำรูปถ่ายมาแต่ต้องเสียค่าถ่ายรูปเพิ่ม 100 บาท

      สำหรับผู้ที่อายุไม่ครบ 18 ปี จะได้ใบอนุญาตชนิดชั่วคราวตามเดิม

 • ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล 5 ปีอยู่แล้ว และต้องการขอต่ออายุดำเนินการได้ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ

      หลักฐาน

 1. ใบอนุญาตฉบับเดิม
 2. สำเนาบัตรประชาชนมาแสดง
 3. ค่าธรรมเนียม 505 บาท
 4. ค่าถ่ายรูป 100 บาท

      ไม่ต้องใช้ใบรับรอง แพทย์ แต่

       - ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

       - เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ชั่วโมง.

และตอนนี้เราสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ที่ขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศแล้วนะครับ เลือกเอาที่ใกล้และสะดวกดีกว่า เพราะทุกแห่งใช้มาตรฐานเดียวกัน และระบบออนไลน์ถึงกันหมดแล้วครับ สำคัญตรงที่ว่า จะผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายรึเปล่าเท่านั้นเอง

สำหรับผมครั้งหลังสุดที่ไปต่อใบขับขี่ แม้จะขับรถเป็นประจำ พอถึงเวลาทดสอบแตะเบรคทีไร สั่น ๆ ทุกที มีหวังอายุมากกว่านี้คงผ่านการทดสอบยากแน่ ๆ แต่ไม่เป็นไร อายุมาก ๆ ก็หาคนมาขับให้เรานั่งละกัน ไม่ต้องเหนื่อย จริงไหมครับ

ที่มาของข้อมูล