มาตรฐานการบัญชีคืออะไร


มาตรฐานการบัญชีคืออะไร                      มาตรฐานการบัญชี (accounting standard) เป็นหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ซึ่งจะแสดงถึงกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งได้มีการศึกษาและพัฒนาภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  กฎหมาย  สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล  จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  แล้วนำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานทางบัญชีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   โดยมีการพัฒนาให้เหมาะสมภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

                      การจัดทำมาตรฐานการบัญชีนั้น  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สรุปไว้ในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการ บัญชีขั้นกลาง 1 (2546) ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีใช้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการรวบรวม  จดบันทึก  จำแนก  สรุปผล  และจัดทำงบการเงิน  ดังนี้

                      1.   รวบรวม  คือ  การรวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเงิน

                      2.   จดบันทึก คือ การนำหลักฐานที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และจดบันทึกในสมุดบัญชีหรือสื่ออื่น ๆ ที่ใช้บันทึกรายการทางบัญชี

                      3.   จำแนก  คือ  การแยกประเภทรายการบัญชีให้เป็นหมวดหมู่

                      4.   สรุปผล  คือ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะมีการสรุปรวมข้อมูล ปรับปรุงรายการเพื่อจัดทำงบการเงิน

                      5.   จัดทำงบการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์มีมาตรฐาน  คือ  การเปิดเผยรายการในงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานแม่บทเกี่ยวกับหลักการเปิด เผยข้อมูลในงบการเงิน โดยกระทำขึ้นอย่างสม่ำเสมอ   และสามารถเข้าใจง่าย

                            5.1   สม่ำเสมอ  คือเมื่อใช้วิธีการบัญชีในการจดบันทึก จำแนก และสรุปผลโดยวิธีใดก็ควรใช้วิธีนั้นอย่างสม่ำเสมอ

                            5.2   สามารถเข้าใจได้ง่าย คือ เมื่อมีการจัดทำงบการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์ มีมาตรฐาน  และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้ว  ทำให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจข้อมูลในงบการเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี

หมายเลขบันทึก: 319854เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2009 21:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 02:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
฿1,500.00 -52.07%
฿229.00 -52.4%
฿155.00 -10.97%
฿888.00 -67.0%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี