รายงานสด การเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา ม.น

 วันนี้เป็นที่น่ายินดีที่มีโอกาสได้เข้าร่วม "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นเจ้าภาพเชิญตัวแทนจากคณะวิชา หน่วยงานต่างๆร่วมกว่าร้อยชีวิต มารับฟัง และ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัว "รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก จาก ส.ม.ศ ในปี ๒๕๕๐"

 บรรยากาศดีมากครับ ท่านอาจารย์ ดร.วิบูลย์ เริ่มด้วยการร่วมวงแบบ "สบายๆ" โดยการเป็นพิธีกรเอง แนะนำว่ามีน้ำชา กาแฟ หลังห้อง จากนั้นท่านอธิการบดี รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี มากล่าวถึงวัตถุประสงค์ ท่านกล่าวว่าที่ให้ JJ มาเป็นผู้ประเมินที่ ม.น บ่อยครั้ง เพราะ "พูดตรงๆดี"

 ท่านถามต่อว่า "ไม่รู้ขอนแก่น ทำการประกันคุณภาพเป็นอย่างไร" ฟังแล้วหนาวครับ

 ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คงจะทุ่มเต็มที่เพื่อพัฒนา ม.ขอนแก่น ของเรานะครับ "ขอเป็นกำลังใจช่วยครับ"

 ท่านอาจารย์ ดร.วิบูลย์ เน้นสุดท้ายว่า

 ๑.ขอให้ใช้เอกสารในการทำงานจริง ไม่ต้องไปทำใหม่ และ เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น CQI หรือ Continuos Quality Improvement ในบทสรุปของผู้บริหาร คือ การมีแผนพัฒนา

 ๒.ในปีการศึกษาต่อไป มีการเน้น เรื่อง สมรรถนะ เสรีภาพ อิสระในการทำ  เมตตากรุณา ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา และ มี Team Learning (ต่อยอดจาการไปดูงานที่ Toyata)คือ การเรียนรู้ร่วมกัน ต้องมีการ Share Vision ร่วมกัน

JJ