ความเห็น 36552

แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ผู้ประเมินคุณภาพ

ธวัช
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

สำนักประกัน มข. ได้รวมเอา 4 มิติ ของ กพร. และ มาตรฐาน สมส ที่ลดลงเหลือ 7 มาตรฐาน รวมกันเป็น 57 ตัวชี้วัด จะประชุมคณะวิชา วันที่ 1 มิย นี้ และจะนัดสถาบัน ศูนย์ สำนัก ภายหลัง เนื่องจากมีส่วนที่ไม่เหมือนกันอยู่ครับ

http://home.kku.ac.th/qakku/downloads/onespa_kpi_update20060216.pdf

http://home.kku.ac.th/qakku/downloads/KPI_KKU_SAR.zip