ความเห็น 36619

แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ผู้ประเมินคุณภาพ

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอพิเชฐ

 ขอบพระคุณครับ เรื่องจริง คือ เขียนสิ่งที่ไม่ได้ และ ทำในสิ่งที่ไม่ได้เขียน (บางแห่ง)

 JJ ว่าน่าจะนำบทเรียน วิธีการบันทึกการพยาบาลมาเป็นแนวทางครับ ท่านบันทึกได้ "ครบถ้วน ละเอียด สื่อความครับ"